01:18

A démon Medjugorjéról: "Ez a hely a mi poklunk itt a földön"

Don Ambrogio Villa atyának, a milánói egyházmegye ördögűzőjének tanúságtétele Medjugorjéról. (Forrás: www.youtube.com/watch) "Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt... …More
Don Ambrogio Villa atyának, a milánói egyházmegye ördögűzőjének tanúságtétele Medjugorjéról.
(Forrás: www.youtube.com/watch)
"Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt... Tehát gyümölcseikről ismeritek fel őket." (Mt 7, 18-20)
Medjugorje: több mint 400 orvosilag dokumentált gyógyulás, több mint 600 dokumentált papi hivatás, zarándokközösségek ezrei világszerte. (www.markmallett.com/…/medjugorje-and-…)
FATIMA SZÁZ
Krisztusban kedves testvérek! A magánkinyilatkoztatások megítélésében bizony nagy a helyi püspök szerepe, felelőssége. 2016-os előadásomban erre is igyekeztem Medjugorje kapcsán kitérni: www.youtube.com/watch
Miserere_nobis
@FATIMA SZÁZ A belinkelt cikkben csak 2 püspök nevét írták ki: a bécsi Schönborn, aki a melegeket is megáldja, a székesegyházat mindenféle sátánista szentségtörő rendezvényre bérbeadja nem hiteles, hanem eretnek.

Az általam feltett írásokban, melyet ezek szerint el sem olvasott szerepel, hogy az állítólagos jelenések kezdetén még Jugoszláviában a püspökök testülete kivizsgálta az eseményeket …More
@FATIMA SZÁZ A belinkelt cikkben csak 2 püspök nevét írták ki: a bécsi Schönborn, aki a melegeket is megáldja, a székesegyházat mindenféle sátánista szentségtörő rendezvényre bérbeadja nem hiteles, hanem eretnek.

Az általam feltett írásokban, melyet ezek szerint el sem olvasott szerepel, hogy az állítólagos jelenések kezdetén még Jugoszláviában a püspökök testülete kivizsgálta az eseményeket és többségi szavazattal elvetette. Csak egy püspök hitt az állítólagos jelenésekben, az akit a belinkelt cikk említ.
Ha pedig már a gyümölcsöknél tartunk akkor az igazsághoz hűen említsük meg azt a 2 ferences papot is, akik egyes látnokok lelkiatyái voltak, de mivel szexuális viszonyt folytattak apácákkal el kellett bocsátani a papi rendből. Egyikőjük azóta is Medjugorje mellett lakik feleségével, akit még apáca korában teherbe ejtett.

Az egész “jelenés”-t botrányok, hazugságok, pénzéhség és ferences propaganda övezi.
Nem származhat a Szeplőtelenül Fogantatott Szűzanyától!

A nyilvános üzengetést a magam részéről lezártam ebben a témában. Mindenki a saját lelkiüdvéért felelős Isten előtt!

Isten áldja!
charisma
@Miserere_nobis Ha a cikkben lejjebb görgetünk, további 13 püspök neve és fényképe látható.
Ha a "jugoszláv" püspöki kar véleménye mérvadó lenne, nem vonták volna vatikáni hatáskörbe a vizsgálatokat.
Amíg nincs vatikáni állásfoglalás Medjugorjéről, addig bárki állít bármit Medjugorjéről, az nem kötelező egy másik emberre nézve.
Kérem, hogy magánvéleményét egy bíborosról ne a nyilvánosság előt…More
@Miserere_nobis Ha a cikkben lejjebb görgetünk, további 13 püspök neve és fényképe látható.
Ha a "jugoszláv" püspöki kar véleménye mérvadó lenne, nem vonták volna vatikáni hatáskörbe a vizsgálatokat.
Amíg nincs vatikáni állásfoglalás Medjugorjéről, addig bárki állít bármit Medjugorjéről, az nem kötelező egy másik emberre nézve.
Kérem, hogy magánvéleményét egy bíborosról ne a nyilvánosság előtt, ex cathedra módon jelentse ki. Ön milyen alapon ítél meg egy másik embert? Ezt csak Isten teheti meg.
És ha egy főpap hibázik, attól még NEM MINDEN minősül hibának, amit tesz életében. ilyen alapon a pápát, a papokat és az emberek többségét (mivel mindenki emberből van) el lehetne ítélni, NÉHÁNY rossz kijelentése vagy cselekedete alapján.
Ez nem a mi dolgunk. És főleg nem nyilvánosan.
actiocatholica.hu
"Ön milyen alapon ítél meg egy másik embert? Ezt csak Isten teheti meg."
Amit miserere nobis írt, az nem ítélet, mert az tényleg Istennek van fenntartva, hanem vélemény. Egyébként a szentségtörés folytatólagos elkövetése eretnekség.
Miserere_nobis
@charisma Soha nem az ember személye felett mondok ítéletet, mert a szív titkait csak Isten ismeri. A cselekedeteket viszont mérlegre teszem.

Ajánlok egy könyvet olvasásra, melyre nemrég bukkantam.

www.ppek.hu/konyvek/Muller_Lajos_A_…

A katolikus hívő alapvető kötelessége, hogy mindentől, ami hitét veszélyezteti távoltartsa magát.
A már napvilágra került nyilvános tények elhallgatását úgy …More
@charisma Soha nem az ember személye felett mondok ítéletet, mert a szív titkait csak Isten ismeri. A cselekedeteket viszont mérlegre teszem.

Ajánlok egy könyvet olvasásra, melyre nemrég bukkantam.

www.ppek.hu/konyvek/Muller_Lajos_A_…

A katolikus hívő alapvető kötelessége, hogy mindentől, ami hitét veszélyezteti távoltartsa magát.
A már napvilágra került nyilvános tények elhallgatását úgy hívják, hogy hazugság és befolyásolás, de mondhatom propagandának is.
Tudja, nem birkák a hívők, hanem juhok.
Valóban még kevesebbszer kellene szólanom, van még e téren tanulnivalóm bőven, de az Igazságot időnként ki kell mondani, mert szabaddá tesz.
A struccpolitika utálatos az Isten szemében. Ő azt mondta, az igenetek legyen igen, a nem legyen nem!
Isten áldja!
charisma
@Miserere_nobis @actiocatholica.hu Ez a mondat micsoda, ha nem ítélet:
"...bécsi Schönborn... nem hiteles, hanem eretnek. " Alany és állítmány. NEM Schönborn tettei, hanem maga Schönborn az alany.
actiocatholica.hu
@charisma a mondat egy kijelentő mondat, ami tartalmaz alanyt és állítmányt. De nem tartalmaz ítéletet. Életemben megtanultam, hogy mindent lehet magyarázni így, vagy úgy a saját szánk íze szerint. Egy volt osztályvezető 35 éve belém verte, hogy a problémát oldjuk meg, azután majd megmagyarázzuk így vagy úgy, amelyiket rá lehet húzni.
Olyan ez, mint az egyszeri tanár és diák esete: a tanár azt …More
@charisma a mondat egy kijelentő mondat, ami tartalmaz alanyt és állítmányt. De nem tartalmaz ítéletet. Életemben megtanultam, hogy mindent lehet magyarázni így, vagy úgy a saját szánk íze szerint. Egy volt osztályvezető 35 éve belém verte, hogy a problémát oldjuk meg, azután majd megmagyarázzuk így vagy úgy, amelyiket rá lehet húzni.
Olyan ez, mint az egyszeri tanár és diák esete: a tanár azt mondja, ha megtanulod átmész, ha nem, akkor megbuksz. Ez lehet zsarolás és lehet alternatív választási lehetőség a diák számára. Attól függ, honnan nézzük. Vagy mint a félig teli pohár esete.
charisma
@actiocatholica.hu , magyar szakos az egyik diplomám, köszönöm. Ha azt állítom, hogy a személyről állítom, hogy eretnek, az nem egyenlő azzal, hogy a tetteiről állítom ugyanezt. Az első ítélet, a második megkülönböztetés. Szerintem. De hagyjuk, mert elvisz a témától:-)
Miserere_nobis
@charisma @actiocatholica.hu
A gtv fórumon folyamatosan az ítélkezés kerül szóba, így ideje tisztázni a fogalmakat.

A katolikus lexikon a következőképp definiálja az ítélkezést: 1. ítélet kimondása illetékes →bíróság részéről. - 2.másokról alkotott megalapozatlan, elhamarkodott, s rendszerint elítélő tartalmú ítélet. Vét az →igazmondás, az →igazságosság, a →szeretet, az →irgalmasság More
@charisma @actiocatholica.hu
A gtv fórumon folyamatosan az ítélkezés kerül szóba, így ideje tisztázni a fogalmakat.

A katolikus lexikon a következőképp definiálja az ítélkezést: 1. ítélet kimondása illetékes →bíróság részéről. - 2.másokról alkotott megalapozatlan, elhamarkodott, s rendszerint elítélő tartalmú ítélet. Vét az →igazmondás, az →igazságosság, a →szeretet, az →irgalmasság ellen, ezekkel ellentétes víciummá alakulhat. Súlyosságát az ítélet tartalma és a megítélt személye határozza meg.

A lexikon az eretneket így definiálja:

eretnek: tág értelemben egy tanítás egészéből kiszakított és abszolutizált állítás minősége; szoros értelemben katolikus ember, aki az Egyház által elítélt tévtanokat hirdet vagy azok szerint él (→eretnekség). - Az ~ hisz Istenben, tehát nem ateista, de az igazságot a teljes →kinyilatkoztatás helyett szubjektív szempontok szerint válogatott tételekben keresi és hirdeti. - Ikgr. Képtípusai: 1. elítélt ~: zsinat-képeken fordul elő, többnyire a földön fekszik az igaz hit képviselői előtt. - 2. hitvédő írások illusztrációjaként a 11-12. sz-tól gyakori az egyhtanítók vitája ~ekkel, v. az igaz tanítók győzelme (→megtiprás). - 3. ~ mint Isten ellensége. Szt Jeromos óta a Zsolt 109,1 "ellenségeit" az ariánusokra v. Ariusra értve ábrázolták. - 4. ~ek kivégzése. A 14. sz-tól krónikák illusztrációi, gyakori Husz János elégetése. - 5. diadalábrázolás: a késő kk. erény- és vícium-ciklusaiban gyakori az ~et legyőző hit. - 6. Az ~, eretnekség legyőzése, megtiprása sajátos ellenreformációs képtípus. - 7. Az ~ a pokolban főleg a K-i egyh. műv-ének témája.

Nos ki az, aki ítélkezik?

Isten áldja!
Miserere_nobis
Egy hiteles és komoly figyelmeztető írás angol nyelven Medjugorje-vel kapcsolatban.
Különösen a 27. oldalt ajánlom olvasásra, ahol a “gyümölcsökről” is lerántják a leplet...

sspx.org/…/medjugorje-a-wa…
Bazsó-Dombi Attila
Miserere_nobis

1. Nem minden szentírás amit az SSPX (FSSPX) egyes tagjai állítanak. Gondoljunk csak a disszidenseik és ellen-disszidenseik megnyilatkozásaira, a más nyelvű eredeti forrásokból, vagy akár magyarul és kommentálva egy tradicionalista homeopata (!!!) honlapjáról:
www.katolikus-honlap.hu/1401/frey1.htm
www.katolikus-honlap.hu/1701/derksen.htm
Ám vehetjük az SSPX-sekről újabban napv…More
Miserere_nobis

1. Nem minden szentírás amit az SSPX (FSSPX) egyes tagjai állítanak. Gondoljunk csak a disszidenseik és ellen-disszidenseik megnyilatkozásaira, a más nyelvű eredeti forrásokból, vagy akár magyarul és kommentálva egy tradicionalista homeopata (!!!) honlapjáról:
www.katolikus-honlap.hu/1401/frey1.htm
www.katolikus-honlap.hu/1701/derksen.htm
Ám vehetjük az SSPX-sekről újabban napvilágra került szodomista perverziókat is, amelyeket a Church Militant is tárgyalt, mire önmagát minősítő rágalmakkal próbáltak visszavágni...

2. Van az Egyház által hitelesített magán-kinyilatkoztatások között nem egy, amelyek során az ellenség is megnyilatkozott a látnoknak kísértésekkel vagy égi személynek tettetve magát, ám ezeket esetenként leleplezte maga a látnok vagy a lelkivezetője, esetleg éppen az illetékes Egyházi Hatóság, de attól még hitelesnek nyilváníthatták az adott magán-kinyilatkoztatást.

3. Amennyiben utalásait Tomislav Vlasic volt ferences atyára zúdítaná, jelzem, hogy súlyosan téved, mert ellene a helyi püspök és a szolgalelkű hamis tanúinak koncepciós rágalom-hadjárata zajlik 2 évtizede. Nyilván mindenki meglátja egy szép napon, hogy hol az Igazság!
Miserere_nobis
@Bazsó-Dombi Attila
1. valóban nincs mindenben igazuk a FSSPX-hez tartozó atyáknak, mint ahogyan más atyák is tévedhetnek, sőt még maga a pápa is tévedhet. Mindenesetre az tény, hogy teológiailag elmélyült képzésben részesülnek a szemináriumban.
Az általam feltett linken egyébként egy 40 oldalas tanulmány olvasható, melyet Michael Davies írt, aki egy tradicionalista katolikus író, nem pedig pap. …More
@Bazsó-Dombi Attila
1. valóban nincs mindenben igazuk a FSSPX-hez tartozó atyáknak, mint ahogyan más atyák is tévedhetnek, sőt még maga a pápa is tévedhet. Mindenesetre az tény, hogy teológiailag elmélyült képzésben részesülnek a szemináriumban.
Az általam feltett linken egyébként egy 40 oldalas tanulmány olvasható, melyet Michael Davies írt, aki egy tradicionalista katolikus író, nem pedig pap.
Fordítóprogrammal is el lehet olvasni, ha valaki nem tud angolul. Másképp nem is lehet véleményt alkotni az ügy kapcsán.

Az említett honlapot üzemeltető hölgy a saját útkeresését is leírja ugyanott. Életútja és az enyém között ismeretlenül is vannak hasonlóságok, bár ő szedesvakantista lett, amire én képtelen lennék. Nincs még itt az ideje...

2. Alapvetően nem nagyon érdeklődöm a magánkinyilatkoztatások iránt, pont abból fakadóan, hogy az ellenfél és emberi természetünk is beleszólhat. Így csak az ismertebbekről tudok véleményt alkotni. Az pedig Medjugorje-val kapcsolatosan határozott nem.

3. pont kapcsán nem arról az atyáról van szó. Ez a belinkelt angol nyelvű írásokból egyértelműen kiderül, ha valaki elolvassa azokat. Ivica Vego-ról és Ivan Prusina-ról van szó, akiket a divinis laicizáltak.
Az alábbi szintén angol nyelvű oldalon részleteket is lehet olvasni a “látnokok” naplójából.

www.marcocorvaglia.com/medjugorje-en/the-gospa-demon…

Ennyit szerettem volna még elmondani az üggyel kapcsolatosan. Nem meggyőzni szeretnék senkit, csak informálni!

Köszönöm tárgyilagosságát!
Isten áldja!
Miserere_nobis
Átküldték az összes gyógyulásról készített aktát Lourdes-ba, de az ottani orvosok ezek közül egyet sem minősítettek csodásnak. Lourdes-ban is összesen 67 csodás gyógyulás történt, ami igazolható. Szóval maradjunk józanok. Ahogyan már írtam Isten ott és akkor osztogatja a kegyelmeit, ahogyan és ahol szeretné. Ez nem bizonyíték arra, hogy a Szűzanya valóban megjelenik ott.
Érdekes módon a covid …More
Átküldték az összes gyógyulásról készített aktát Lourdes-ba, de az ottani orvosok ezek közül egyet sem minősítettek csodásnak. Lourdes-ban is összesen 67 csodás gyógyulás történt, ami igazolható. Szóval maradjunk józanok. Ahogyan már írtam Isten ott és akkor osztogatja a kegyelmeit, ahogyan és ahol szeretné. Ez nem bizonyíték arra, hogy a Szűzanya valóban megjelenik ott.
Érdekes módon a covid alatt nem jelenik meg... vajon miért? Talán csak nem a zarándokok hiánya miatt? :)

Hiteles tájékoztatás X. Szent Piusz papi testvérülettől angol nyelven

fsspx.news/…/medjugorje-vati…
charisma
@Miserere_nobis , tudna adni linket állításához?
Feltételezése a COVID és a jelenések összefüggéséről erősen manipulatív jellegű.

A hiteles tájékoztatásra vonatkozó SSPX dokumentum mitől hiteles? Attől, hogy ők adták ki?
A többi miért nem hiteles - beleértve a sok püspök személyes tanúságtételét Medjugorjéről?
Nem érez nemi ellentmondást ebben?
Miserere_nobis
@charisma Olvassa el kérem először is az összes hozzászólást és a feltett összes dokumentumot.

A hit nem érzelmek kérdése.
Részemről nem látom értelmét a további diskurzusnak, mivel még arra sem veszi a fáradságot, hogy elolvassa a cikkeket.
Önnek is azt tudom mondani, hogy nem meggyőzni szeretnék senkit, hanem informálni.
Isten áldja!
charisma
Köszönet a videóért és a cikkért. Mark Mallett hiteles evangelizátor.