mk2017
144
''Ty wiesz, że Cię kocham'' „Ty wiesz, że Cię kocham” Każdy dzień jest potwierdzeniem Bożej miłości. Każde wydarzenie jest pytaniem, czy ją przyjmuję i jestem gotowy na nią odpowiedzieć. Przez trzykrotne …More
''Ty wiesz, że Cię kocham''

„Ty wiesz, że Cię kocham”

Każdy dzień jest potwierdzeniem Bożej miłości. Każde wydarzenie jest pytaniem, czy ją przyjmuję i jestem gotowy na nią odpowiedzieć. Przez trzykrotne zapytanie Jezus uświadamia Piotrowi, że przebacza mu grzechy, potwierdza swój wybór i powierza mu misję pasterza dusz ludzkich. Przebaczając grzechy, Bóg uzdalnia do miłości. W miłości punktem odniesienia nie mogą być tylko inni ludzie, lecz także cierpliwość Boga, który nie męczy się w miłowaniu. Z każdym Jego przebaczeniem mam więcej powodów, aby odpowiedzieć Mu miłością. Jezus nie pyta o wczoraj, ale o to, czy chcę kolejny dzień przeżyć z Nim w dialogu miłości.

Panie, z Ciebie płynie moc mojej odpowiedzi na Twoją miłość, bo Ty umiłowałeś mnie bez reszty i wybrałeś, aby moje życie było radosnym dialogiem miłości z Tobą i moimi bliźnimi. Dziękuję Ci.