Clicks1.9K
alicja2020@
1
BADANIE WYKAZUJE, ŻE NANOCZĄSTECZKI mRNA krążą po ciele, mózgu, sercu, wątrobie, jajnikach, jądrach
Jan Zbigniew wojan
Św. Mateusz 25,40 „Cokolwiek uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.”