Clicks38
vi.news

Hồng Y Sarah ra lệnh Covid-19 cho Nghi thức Lễ Tro Thứ Tư

Bộ thờ phượng Thiên Chúa do Hồng Y Robert Sarah đứng đầu đã công bố một bản “Ghi chú ngày 12 tháng Giêng vào Thứ Tư Lễ Tro. Phân phối tro trong thời gian đại dịch ”(tiếng Anh bên dưới).

Các linh mục được khuyên nên ban phước cho tro và rưới nước thánh lên người mà không nói gì. Họ đáng lẽ phải nói công thức “Hãy nhớ rằng bạn là cát bụi, và bạn sẽ trở về với cát bụi” cho tất cả các tín hữu trước khi tiến hành phân phát tro.

Sau đó, thầy tế lễ phải rửa tay sạch sẽ, đeo khẩu trang và không nói gì, rắc tro lên đầu những người bước lên phía trước.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsVzmqubwkbg