Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
johnfrax
1492
johnfrax
VIEROUČNÉ PRINCÍPY
Spásonosný plán Boha Otca
Poslanie Syna
Poslanie Ducha Svätého
Cirkev poslaná Kristom
Misijná činnosť
Dôvody a potreba misijnej činnosti
Misijná činnosť v ľudskom živote a v dejinách
Kresťanské svedectvo
Činorodá láska
Evanjelizácia a obrátenie
Katechumenát a uvedenie do kresťanského života (iniciácia)
Utváranie kresťanského spoločenstva
Napomáhať apoštolát laikov
More
VIEROUČNÉ PRINCÍPY
Spásonosný plán Boha Otca

Poslanie Syna
Poslanie Ducha Svätého
Cirkev poslaná Kristom
Misijná činnosť
Dôvody a potreba misijnej činnosti
Misijná činnosť v ľudskom živote a v dejinách
Kresťanské svedectvo
Činorodá láska
Evanjelizácia a obrátenie
Katechumenát a uvedenie do kresťanského života (iniciácia)
Utváranie kresťanského spoločenstva
Napomáhať apoštolát laikov
Rozmanitosť v jednote
Duchovná a mravná formácia
Misionárska povinnosť celého Božieho ľudu
Povinnosti biskupov voči misiám
Povinnosti laikov voči misiám