Clicks24
vi.news

Francis tỏ ra "đồng cảm" - Nhưng làm điều ngược lại

Hồng y Zen, 88 tuổi, người Hồng Kông chỉ trích rằng việc bổ nhiệm tân giám mục Hồng Kông "sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự ban phước từ Bắc Kinh".

Ông nói, Hồng y Parolin đang theo chính sách thỏa hiệp và tự từ bỏ mình trước Cộng sản: “Thật không may, Francis cũng đi theo đường lối này, tôi không biết tại sao,” Zen nói với Kath.net (17/11).

Vào tháng 9, Zen đã đi đến Rome để nói chuyện với Francis về vị giám mục Hồng Kông tiếp theo: "Nhưng điều đó không thể xảy ra. Tôi chắc chắn rằng Hồng Y Parolin Bảo ông ấy không tiếp tôi. Thật không thể tin được! "

Theo Zen tiết lộ, Francis luôn cho ông thấy "nhiều sự đồng cảm", nhưng không bao giờ lắng nghe lời khuyên của ông.

#newsRshwrufqyg