Clicks1.2K
Victory

V Maďarsku eucharistický kongres?

Vážení biskupové Maďarska,
Byzantský katolický patriarchát (BKP) vás v dopise z 29. 4. 2021 žádal, abyste zrušili plánovaný Eucharistický kongres mezi 5.-12. 9. 2021, a tím i plánovanou návštěvu pseudopapeže Bergoglia. On na sebe skrze zjevné hereze a apostazi stáhl Boží prokletí (Gal 1,8-9) a vyloučil se z církve. Kdo s ním tvoří vnitřní jednotu, ten má účast na jeho apostazi a anathemě. Takový biskup či kněz slouží liturgii neplatně! Jinou otázkou je platnost konsekrace u těch, kdo s Bergogliem nejsou ve vnitřní jednotě, ale jsou nuceni pod existenčním tlakem zmiňovat jméno arcikacíře v liturgii. U nich se jedná o dubium.

Jaký má v této situaci apostaze hlavy katolické církve (na kterou naléhavě poukazuje i arcibiskup C. M. Viganò) smysl eucharistický kongres, navíc přímo s účastí tohoto arcikacíře? Jaké teze budou předmětem kongresu, jestli je přítomnost Krista v Eucharistii za tohoto stavu apostaze více jak sporná?!

Pane kardinále a biskupové, zrušte bergogliánské divadlo, které na všechny účastníky, a zvláště na Maďarsko, svolá ne požehnání, ale prokletí.

BKP se rovněž obrátil listem z 29. 4. 2021 na premiéra a vládu Maďarska, aby podpořili zrušení plánovaného kongresu, a tím i nežádoucí návštěvy. Je už veřejně známo, že Bergoglio vehementně prosazuje pseudomanželství sodomitů, islamizaci Evropy i nebezpečnou mRNA vakcínu, před kterou skuteční odborníci naléhavě varují.

Vláda Maďarska chrání křesťanské fundamenty, ale i zdraví a život svých občanů. Proto ať Maďarsko odvolá nežádoucí kongres i nežádoucí návštěvu!
S úctou

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

1. 6. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP

list-manage.com/subscribe?u=bed9f40cf4da3e3582e1ecefc&id=c8496b93c