actiocatholica.hu
actio-catholica.hu/…/medjugorje-vele…

"A Medjugorje-i jelenés a Boldogságos Szűz Máriának nevezi
(1) és ezért a „látnokoktól” „Gospá”-nak hívatja magát. Az Istenanya neve horvátul „Gospa”. A látnok Marijának ezt mondja „Gospa”: „Mondd meg a papoknak és mindenkinek, hogy ti magatok osztottátok meg magatokat itt a földön. A muzulmánok, csakúgy mint az ortodoxok és a katolikusok, ti mind egyenlő…More
actio-catholica.hu/…/medjugorje-vele…

"A Medjugorje-i jelenés a Boldogságos Szűz Máriának nevezi
(1) és ezért a „látnokoktól” „Gospá”-nak hívatja magát. Az Istenanya neve horvátul „Gospa”. A látnok Marijának ezt mondja „Gospa”: „Mondd meg a papoknak és mindenkinek, hogy ti magatok osztottátok meg magatokat itt a földön. A muzulmánok, csakúgy mint az ortodoxok és a katolikusok, ti mind egyenlőek vagytok előttem és a fiam előtt, mindannyian a gyermekeim vagytok.
Szerk.: Isten gyermekeivé a keresztség, mint beavató szentség felvételével válunk. Addig minden ember csak és kizárólag teremtmény. Tehát a fentiek ellentmondanak az Egyház kétezer éves tanításával. Ez a sátán tanítása.
(2) Jézus Krisztus mondja: „Aki hisz benne (mármint Isten Fiában), azt nem ítéli el, de aki nem hisz, azt már elítélte, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.” (Jn 3,18) Ezzel szemben a Korán 112. szúrája azt mondja: „Mondd: ő az egy Isten, Allah, az egyetlen, ő nem nemz és őt sem nemzették, és senki sem hozzá hasonló.
A 6. szúrában pedig ez olvasható: „Bizony, hitetlenek azok, akik azt mondják: Nézd Allah, ez a Messiás, Mária fia.” És az iszlám törvényében ez áll: „Aki hisz a Szentháromságban, az ugyanúgy tisztátalan, mint az ürülék és a húgy.
A muzulmánok tehát nem hisznek a Szentháromságban. Nem hisznek Isten és Mária Fiában, a mi Megváltónkban, nem hisznek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában (Szerk.: csak mint egy prófétát fogadják el.). Ők tehát már elítéltettek, még pedig a Fiú, Jézus Krisztus által, aki azt mondja: „Az Atya nem ítél senkit, az ítéletet egészen a Fiúra bízta, hogy mindenki tisztelje a Fiút, amint tiszteli az Atyát. Aki a Fiút nem tiszteli, nem tiszteli az Atyát, aki őt küldte.” (Jn 5,22)"
charisma
pontosan az ilyen dolgok miatt nehéz megítélni a medjugorjei jelenéseket. Több látnok több ezer jelenéséről van szó, bizonyosan van közöttük olyan, amit nem a Szűzanya mondott.
Bazsó-Dombi Attila
actiocatholica.hu
Kezdjünk el a témáról együtt gondolkozni miután az alábbiakat elolvassa:
lexikon.katolikus.hu/I/istenképiség.html
Mennyország, Mennyország
A 2010-ben még XVI. Benedek pápa által, Camillo Ruini bíboros elnökletével felállított bizottság feladata az volt, hogy megállapítsa: valóban a kezdetektől a mai napig megjelenik, illetve “látnokokon” keresztül üzen a Szűzanya a boszniai kisvárosban?

A több éves kutatómunkát végző csoportban teológusok és kánonjogászok mellett pszichológusok és egy antropológus is dolgozott. A most nyilvánosságr…
More
A 2010-ben még XVI. Benedek pápa által, Camillo Ruini bíboros elnökletével felállított bizottság feladata az volt, hogy megállapítsa: valóban a kezdetektől a mai napig megjelenik, illetve “látnokokon” keresztül üzen a Szűzanya a boszniai kisvárosban?

A több éves kutatómunkát végző csoportban teológusok és kánonjogászok mellett pszichológusok és egy antropológus is dolgozott. A most nyilvánosságra hozott jelentés tartalma röviden:


"Az 1981. június 24. és július 3. közötti (első) jelenéseknek volt természetfölötti eredete, a többinek nem."
777blog.hu/…/itt-hivatalos-v…
actiocatholica.hu
charisma:
"ilyen dolgok miatt nehéz megítélni a medjugorjei jelenéseket"
Ez nem megítélés kérdése, hanem meglátásom szerint eretnekség. Viszont eretnekséget biztosan nem közvetít a Szent Szűz üzenetként.
Minden látnoknál ott bukik a dolog, hogy nem egyeznek az Anyaszentegyház kétezer éves tanításával az általuk mondottak. Maximum a Novus Ordo teológiájával. Így bukott meg (eszkatológiai …More
charisma:
"ilyen dolgok miatt nehéz megítélni a medjugorjei jelenéseket"
Ez nem megítélés kérdése, hanem meglátásom szerint eretnekség. Viszont eretnekséget biztosan nem közvetít a Szent Szűz üzenetként.
Minden látnoknál ott bukik a dolog, hogy nem egyeznek az Anyaszentegyház kétezer éves tanításával az általuk mondottak. Maximum a Novus Ordo teológiájával. Így bukott meg (eszkatológiai vonatkozásban) nálam egy személyes beszélgetés során egy "állítólagos látnok".
charisma
Aki a tanítóhivatalt képviseli, sajnos az is sokszor olyat jelent ki, ami nem felel meg az Egyház kétezer éves tanításának.

Medjugorje továbbra is magánkinyiltakoztatás kategória, továbbra sincs "hivatalos" állásfoglalás pro vagy kontra - nem lehet elítélni sem támogatóit, sem ellenzőit.
Miserere_nobis
Ne csak olvassa, értelmezze is a hozzászólásomat! Köszönöm!
charisma
próbálom, de ezek szerint nem mindig sikerül.
Miserere_nobis
Isten az Ő kegyelmeit saját belátása szerint osztogatja, akár a Szűzanya közbenjárása nélkül is. A kettő tehát nem függ össze. Isten nyugosztalja Amorth atyát, de azt gondolom, hogy nem a tanítóhivatalt képviseli, tehát nem jelenthette volna ki, hogy valóban a Szűzanya jelenik meg ott.
Bazsó-Dombi Attila
Miserere_nobis
Ki garantálhatja manapság, hogy az ún. tanítóhivatalt képviselő személyek valóban Istent képviselik?!
Miserere_nobis
Szent Bernadett gyóntatója azt válaszolta volna:
„Ébredjen fel, különben nem lesz élete. A tűzzel játszik...”
Isten áldja!