hr.news
248

Müller: Heretički Papa automatski gubi ured - stvarno?

U Njemačkoj se upravo sada katoličke institucije, prihod od crkvenog poreza i crkvene zgrade prisvajaju za organizaciju koja je napustila katoličku vjeru, kardinal Gerhard Ludwig Müller (74) rekao je za Kath.net (15. studenog).

Vjerovanje se "zamjenjuje idolom poganske homoseksualne ideologije", a zastava pobjede Uskrsloga Krista homoseksualnom značkom.

Müller primjećuje da se sinodalne teme isključivo i neprestano vrte oko seksa kao egomanijačnog izvora užitka. Kaže da je "seksologija" zamijenila teologiju kao vodeću znanost.

Kardinal citira protestantsku Barmerovu deklaraciju iz 1934. godine protiv nacionalsocijalističkih njemačkih kršćana: "Odbacujemo krivo učenje da Crkva može prepustiti svoju poruku i svoj ustav hirovima ili fluktuacijama prevladavajućih ideoloških i političkih uvjerenja dana."

Ni sabor ni papa ne mogu mijenjati dogme i uvesti, primjerice, žensko ređenje ili homoseksualne "blagoslove", pojašnjava Müller. Papa kao privatna osoba može postati heretik, što dovodi do automatskog gubitka službe, "ako je očito njegovo neslaganje s objavom i dogmatskim naukom Crkve".

Müller ne objašnjava kako u praksi izgleda taj automatski gubitak ureda.

Slika: Gerhard Ludwig Müller, © Mazur, CC BY-SA, #newsTuruwsuiri