ľubica
ľubica
pred príchodom Antikrista má byť veľmi veľké a kruté prenasledovanie kresťanov, ešte pred čipovaním. Na Slovensku viac ako v iných štátoch."
pochybný ČERTifikát - pre zobrazenie textu je potrebné rozkliknuť obrázok!
Libor Halik
Existuje aj ikona Panny Márie, napísaná na Slovensku kolem r.2005, ktorá vtedy a možno aj dodnes krváca. Napísal (namaloval) ju istý slovenský katolícky kňaz, ktorého znám osobne.