Clicks29
vi.news

Gänswein: Sự từ chức của các Giáo hoàng sẽ trở thành "việc bình thường"

Benedict XVI bị thuyết phục rằng việc ông từ chức là điều đúng đắn, thư ký của ông, Tổng Giám Mục Georg Gänwein nói Tgcom24.

Theo Gänswein, khả năng từ chức vẫn tồn tại chừng nào chức vụ giáo hoàng còn tồn tại [mặc dù không thể tưởng tượng được việc Thánh Peter phải từ chức].

Đối với Gänswein, việc một giáo hoàng từ chức trở thành "điều đương nhiên" nếu nó được thực hiện một cách "thực tế" và vì những lý do quan trọng.

Ông dự đoán rằng việc một giáo hoàng từ chức sẽ trở thành "một tình huống không có gì là bất thường."

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsKrvlpqksjp