Clicks495
csk.news
1

Františkov "magický kruh" sa snažil utíšiť aj Vittoria Messori

"Napísal som zdvorilý článok v Corriere della Sera, kde som kládol otázky, ale bol som vystavený invektívom, najmä z určitých katolíckych médií," uviedol Vittorio Messori pre LaFedeQuotidiana.it (17. september).

Messori je svetovo preslávený svojimi rozhovormi s kardinálom Ratzingerom a pápežom Jánom Pavlom II. „Je nám povedané, že toto je Cirkev milosrdenstva,“ pokračuje, „Zodpovední však netolerujú akýkoľvek kritický hlas.“

Podľa Messoriho bol založený výbor spojený s Františkovým „magickýn kruhom“ s cieľom požiadať Corriere della Sera, aby ho odvolal ako spolupracovníka,

"S akou úprimnosťou hovoria, že toto je milosrdná cirkev, otvoreného a lojálneho dialógu, parresie?" - pýta sa.

Messori verí, že „sily zla nezvíťazia“, pretože „Cirkev nepatrí Bergogliovi“.

Vyjadruje poľutovanie nad tým, že konformizmus je rozšírený a len málo starých kardinálov hovorí, ale predpokladá, že stále existuje „veľa“ biskupov a dokonca aj kardinálov, ktorí na súkromných stretnutiach nesúhlasia, ale „sa boja, mlčia a sú po tichu“.

#newsLycasszgfc
Joske
Církev milosrdenství je vůči kritikům nemilosrdná.