portal-polski.pl

Żałoba po śmierci młodego księdza. Kapłan zmarł w wieku 32 lat - Portal-polski.pl

Zmarł znany ksiądz Marcin Modrzejewski, wikariusz parafii św. Barbary z Łącznej. Był on także diecezjalnym koordynatorem …