Nieszczypany-Nieżyd Roman
Pomagają zlikwidować wszy? Hmmm...
Do Polin, trzeba by było zamówić kilka wagonów.