CÓRKA MARYI
21354
CÓRKA MARYI
"To jest istota Przymierza, które zostało uzyskane dla rodzaju ludzkiego poprzez Śmierć Mojego Syna na Krzyżu. Jezus Chrystus zdobył dla świata zbawienie od grzechów i Dar Życia Wiecznego. Aby otrzymać ten Dar, musicie prosić Boga, by przebaczył wam wasze grzechy..."