wlowoj
ten cytowany 'detektyw prawdy' ma takie artykuły jak 'Matka Boska zabija', 'Objawienia Maryjne - wielkie zwiedzenie' i wiele takich. Sekciarz.
Maxymilian N
Edward7
Skrót L.O.L ten oznacza – Lucifer Our Lord,