16:04
Defensor Mariae
328
14 lipca 1789 "Rzeczywiście, nie ma sroższego zwierzęcia nad człowieka ogarniętego bezbożnością i nienawiścią!" delurski.pl/2403/rewolucja-francuska/More
14 lipca 1789

"Rzeczywiście, nie ma sroższego zwierzęcia nad człowieka ogarniętego bezbożnością i nienawiścią!"
delurski.pl/2403/rewolucja-francuska/