Clicks1.1K
Luigino
5
Veľké prisľúbenie - sv. Brigita Švédska - 1 ročná pobožnosť. Sv. Brigita Švédska - 1 ročná pobožnosťMore
Veľké prisľúbenie - sv. Brigita Švédska - 1 ročná pobožnosť.

Sv. Brigita Švédska - 1 ročná pobožnosť
Peter(skala)
ekans
Tymián
Už viackrát to tu bolo povedané, že prisľúbenia nie sú cirkevne schválené a napriek tomu niekto stále zverejňuje. Pýtam sa preto, nastala nejaká zmena?
amarillo
Veru tak milostou sme spaseni skrze vieru nie zo skutkov...ale zasa na inom mieste vravi Pismo ukaz mi svoje skutky...
Deväť prvych piatkov napr..a máš to ,,vovrecku"
Ach jaj...bratia...
Slepota pol života a ešte si na sviatok Krista Kráľa zarecituj básničky....slepota slepota...
Priznám sa aj ja som kedysi bola tak naivná..majte pochopenie pre nevidiacich,zmiluj sa nad nami Bože..

Dobrometer -…More
Veru tak milostou sme spaseni skrze vieru nie zo skutkov...ale zasa na inom mieste vravi Pismo ukaz mi svoje skutky...
Deväť prvych piatkov napr..a máš to ,,vovrecku"
Ach jaj...bratia...
Slepota pol života a ešte si na sviatok Krista Kráľa zarecituj básničky....slepota slepota...
Priznám sa aj ja som kedysi bola tak naivná..majte pochopenie pre nevidiacich,zmiluj sa nad nami Bože..

Dobrometer - Skutky vs milosť
Peter(skala)
Pobožnosť schválili pápeži: Klement XII. a Inocent X.
prečitaj na 4. strane
PRÍSĽUB JEŽIŠA KRISTA sv.BRIGITE ŠVÉDSKEJ