TerezaK
13

POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NADĚJI Z 1. LISTOPADU 2022

"Já jsem Bůh a žádný jiný není. Já jsem Kristus, Spasitel, a nikdo není jako já. Já jsem ten, který v tobě žije, nikdy nejsi sám. Chvalte Boha za všechna jeho dobrá díla! Sestoupil, aby hledal a zachránil ty, kdo jsou ztraceni. Chvalte ho dnes!"
~Bůh

Poselství Panny Marie ve světě
18 hod -


I messaggi della Madonna nel Mondo