Libor Halik
Svatá Johanko z Arku, přimluv se za nás, pomož nám, aby nás Čechy, Moraváky, Slováky Bůh Ježíš Kristus vysvobodil ze zajetí satanistů a jim sloužících hlupáků.