Clicks8
lv.news

Vācijas prezidējošais bīskaps: „Es nenoliedzu kopības došanu protestantam” [bet katoļu ticība katoļiem gan]

Limburgas bīskaps, vācu bīskapu prezidents Georgs Betzings, Svētās Mises laikā neatsakās no kopības ar protestantu.

Betzings to teica savu bīskapu Tiešsaistes pavasara plenārsesijas preses konferencē. Viņš redz sevi saskaņā ar Francisku: "Tā ir prakse [= ļaunprātīga izmantošana] katru svētdienu mūsu draudzēs, un es arī iesaistos šajā praksē" - baznīcas birokrāts aizstāvēja prakses prioritāti pār intelektuālo godīgumu.

Betzings nepārmet priesterim, kurš rīkojas tāpat kā protestantu dievgalds, - [bet apgrūtinātu priestera dzīvi, kurš pēc ticīgo lūguma svin latīņu misi].

Vispārējs uzaicinājums uz protestantu dievgaldu [ko Betzings publiski un skaidri izteica] tomēr nebija "iespējams" - viņš izlikās. Bet personu [nepareizais] sirdsapziņas lēmums "bija jāievēro neatkarīgi no tā.

Viens no jautājumiem, no kura Betzings izvairījās: vai jautājums nav par godīgumu un "sirdsapziņu", ja protestants, kurš vēlas saņemt Svēto Vakarēdienu, kļūst par katoli?

Attēls: Georg Bätzing, #newsKidszdtmix