CÓRKA MARYI
11381

JEZUS: Nigdy nie groźcie innym w Moje Imię

JESUS: Never threaten others in My Name KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH sobota, 10 września 2011 roku, godz. 15.30 Dzisiaj rozmawiam z tobą, Moja szczerze umiłowana córko, o potrzebie bycia posłusznym …More
JESUS: Never threaten others in My Name
KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH
sobota, 10 września 2011 roku, godz. 15.30
Dzisiaj rozmawiam z tobą, Moja szczerze umiłowana córko, o potrzebie bycia posłusznym Mi we wszystkich sprawach. Moja córko, wszyscy Moi wyznawcy, aby być godnymi Mojej Miłości i oddania, muszą szanować przykazania Mojego Ojca. Choć mogą się niekiedy zachwiać, muszą przez cały czas starać się postępować zgodnie z przykazaniem miłości. Miłujcie się wzajemnie i stawiajcie potrzeby bliźniego przed własnymi, a wtedy wszystko inne będzie na swoim miejscu.
Ci, którzy nazywają siebie Moimi wyznawcami, muszą być bardzo ostrożni w tym, jak rozprzestrzeniają Moje najświętsze Słowo. Jeśli wpadają w pułapkę arogancji, zadufania w sobie lub gdy potępiają innych w Moje Imię, bardzo Mnie obrażają. Nigdy nie groźcie innym, że mogą oczekiwać Moich kar. Nigdy nie mówcie nikomu innemu, że będę go karać, gdy z jakiegokolwiek powodu czujecie wobec niego gniew. Bo jeśli tak uczynicie, będziecie …More
CÓRKA MARYI
"Dzieci, Ja kocham wszystkie Moje dzieci, nawet jeśli się mylą i błądzą. Módlcie się za nich w każdej chwili, jeśli uważacie się za Moich prawdziwych wyznawców. Oczywiście, głoście Prawdę. Zawsze mówcie im o Mojej głębokiej Miłości do Moich dzieci. Ale nigdy nie możecie ich osądzać. Nigdy nie mówcie innym, że za swoje grzechy lub za to, co wy uznajecie za grzechy, zostaną przeze Mnie ukarani w …More
"Dzieci, Ja kocham wszystkie Moje dzieci, nawet jeśli się mylą i błądzą. Módlcie się za nich w każdej chwili, jeśli uważacie się za Moich prawdziwych wyznawców. Oczywiście, głoście Prawdę. Zawsze mówcie im o Mojej głębokiej Miłości do Moich dzieci. Ale nigdy nie możecie ich osądzać. Nigdy nie mówcie innym, że za swoje grzechy lub za to, co wy uznajecie za grzechy, zostaną przeze Mnie ukarani w jakiś konkretny sposób, ponieważ nie macie do tego prawa."