CÓRKA MARYI
11.3K

Matka Zbawienia: Moje Niepokalane Serce jest schronieniem, do którego musicie się kierować ..

Mother of Salvation: My Immaculate Heart is the refuge to which you must turn so that ...…