Clicks648
pl.news

Argentyński episkopat nie chce zamykać księży

Liberalni biskupi z Buenos Aires, na czele z kardynałem Poli, zachęcają księży do przynoszenia sakramentów tym, którzy o nie proszą.

W liście do duchowieństwa (Aica.org, 23 marca) Poli pisze, że konferencja episkopatu wypracowała porozumienie z rządem w celu zwolnienia księży z ograniczeń w podróżowaniu z powodu koronawirusa.

List ten nawiązuje do życzenia Franciszka, aby kapłani "wychodzili" do chorych, aby ofiarować im sakramenty.

Grafika: Mario Aurelio Poli, © Wikicommons, CC BY-SA, #newsZyucdodqfc