Clicks6.9K
Sokrates
1
Conjoined Twins turn 16 Abby & Brittany were born on March 7, 1990.More
Conjoined Twins turn 16

Abby & Brittany were born on March 7, 1990.
Libor Halik
Two souls and one body. God bless them. God bless their parents who decided prolife.
2 duše a 1 tělo. Bůh jim žehnej a dej jim sílu k dost neobvykému životu 😉 😉 👏 😘 😌 . Bůh žehnej jejich rodičům, kteří se rozhodli pro jejich život. Operace oddělující siamská dvojčata totiž často končí smrtí. (Czech language)