Christmas Campaign: Financial Insights
Inquisitor
I bez kubka, bo jej gracja zabrała. Może nie będzie już pić tego swojego laudanum.
Inquisitor
stanislawp niech Pan baczy na siebie. Pan tu widzi? Nasza Primadonna wróciła.
ona
Uczniowie i wyznawcy… Co robi większość z nich? Czci czajniczek zamiast pić herbatę 😌
Inquisitor
Żydzi, muzułmanie i poganie muszą się nawrócić na katolicyzm, jeśli chcą dostąpić zbawienia. Ten akt jest pełny i każdy katolik powinien go odmawiać po litanii do NSPJ.
danutadubiel
"Królem bądź tych wszystkich, którzy jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa albo islamizmu, i racz ich przywieść do światła i Królestwa Bożego. Wejrzyj wreszcie okiem miłosierdzia Swego na synów tego narodu, który niegdyś był narodem szczególnie umiłowanym. Niechaj spłynie i na nich, jako zdrój odkupienia i życia, ta krew, której oni niegdyś wzywali na siebie."