Clicks362
Libor Halik
1

EU vyrábí elektřinu ze DŘEVA, pryč z toho PITOMCOVA!

Jediná elektrárna velikosti českých Tušimic ročně spálí dřevo z oblasti jako jsou celé Krušné hory. Stromy, které rostly 50 a více let. Ve staré části EU jsou desítky takových „módních“ elektráren. Další mají vzniknout v rámci Zeleného údělu.
Přestavba každé z nich z uhlí na dřevo stojí miliardy. Dílem z fondů EU a dílem z národních rozpočtů. Miliardy, které by bylo možné použít na projekty jako přehrady, které by životnímu prostředí skutečně pomohly. Elektřina z nich je navíc drahá, takže to celé platí ve finále občan.
Lahůdkou jsou ovšem městské teplárny, které byly přebudovány na spalování biomasy. Jedna z nich je v rakouském Linzi. Z okruhu 500 km je do ní sváženo seno a sláma. Tisíce kamionů, které ničí i české silnice. Obrovské množství výfukových zplodin, které při tom vypouští do ovzduší. To je panečku „ekologie jak řemen“. Seno kvůli tomu chybí ve stájích k výkrmu dobytka. Sláma k jeho ustájení a k výrobě hnoje, který je nejlepší výživou rostlin. Navíc se schopností zadržovat vodu v krajině více než suché poldry, jejichž výstavbu EU dotuje ze svých fondů.
Všechny tyto nešvary jsou dobře zmapovány. I v europarlamentu se o nich již několikrát mluvilo.

Nezávislý europoslanec za SPD MUDr. Ivan David 27.5.2020.

Více na: vasevec.parlamentnilisty.cz
Public domain
apredsasatoci
EU je Škodna!!!