pl.news
44.1K

To już było: 'Nowa moralność' Franciszka była już potępiona przez Piusa XII

Zarzut "nieugiętości" Franciszka, który jest wykorzystywany do promowania niemoralności, został obalony już 1952 przez Piusa XII (zmarłego w 1958). …
Krystian N.
Wspomniana ideologia ocenia ludzkie czyny poprzez pryzmat ograniczonego kontekstu danej sytuacji - konia z rzędem, kto rozumie ten bełkot. Prawdopodobnie chodzi o relatywizację zasad moralnych.
Laksyzm (z łac. laxus – luźny, laxygen - środek na rozwolnienie) – w etyce i teologii moralnej postawa, według której wszelka wątpliwość co do obowiązywalności prawa stanowi wystarczającą podstawę do …More
Wspomniana ideologia ocenia ludzkie czyny poprzez pryzmat ograniczonego kontekstu danej sytuacji - konia z rzędem, kto rozumie ten bełkot. Prawdopodobnie chodzi o relatywizację zasad moralnych.

Laksyzm (z łac. laxus – luźny, laxygen - środek na rozwolnienie) – w etyce i teologii moralnej postawa, według której wszelka wątpliwość co do obowiązywalności prawa stanowi wystarczającą podstawę do usprawiedliwienia postępowania niezgodnego z tym prawem.

Opresyjna nieugiętość - postawa moralna zgodna z dziesięciorgiem przykazań.
Nieugiętość - dlatego, że nie ma odstępstwa od boskich zasad moralnych.
Opresyjna - bo dyskryminuje grzeszników.
Zorrro
Fałszywy prorok , biskup Rzymu, prawdziwym ostatnim papieżem jest ciągle żyjący BXVI
Izabela Sylwia
,,Nowa moralność" zaczęła się dużo wcześniej przed Franciszkiem, od Soboru Watykańskiego II.