Peter(skala)
161

Harmonogram návštevy pápeža Františka v Paname 23.-28. jan. 2019

Motívom apoštolskej cesty sú 34. svetové dni mládeže v Paname

Prinášame časový harmonogram apoštolskej cesty Svätého Otca Františka do Panamy v dňoch 23. až 28. januára 2019 pri príležitosti 34. svetových dní mládeže.

Keďže časový posun oproti Slovensku je 6 hodín, tučným uvádzame údaje nášho času,v zátvorke sú miestne časy v Paname.

Streda 23. januára 2019

9:35
odlet z Rímskeho letiska Fiumicino

22:30 (16:30) prílet na medzinárodné letisko Tocumen v Paname, oficiálne privítanie

22:50 (16:50) presun na Apoštolskú nunciatúru

Štvrtok 24. januára

15:45
(9:45) privítací ceremoniál pred Prezidentským palácom, zdvorilostná návšteva prezidenta Panamy

16:40 (10:40) stretnutie s predstaviteľmi verejného života a diplomatickým zborom na pôde Ministerstva zahraničných vecí – príhovor Svätého Otca

17:15 (11:15) stretnutie s stredoamerickými biskupmi v Kostole sv. Františka Assiského - príhovor

23:30 (17:30) uvítací ceremoniál a otvorenie SDM na Priestranstve Santa Maria la Antigua na nábreží Cinta Costera - príhovor

Piatok 25. januára

16:30
(10:30) kajúca pobožnosť s mladými vo výkone trestu v nápravnovýchovnom zariadení pre mladistvých v Pacore – homília

17:50 (11:50) presun helikoptérou na Apoštolskú nunciatúru

23:30 (17:30) krížová cesta s mladými na Priestranstve Santa Maria la Antigua na nábreží Cinta Costera – príhovor

Sobota 26. januára

15:15
(9:15) svätá omša s posviackou oltára v Bazilike Santa Maria la Antigua za účasti kňazov, zasvätených a členov laických hnutí – homília

18:15 (12:15) obed s mladými v Kňazskom seminári sv. Jozefa

00:30 (18:30) vigília s mladými na Priestranstve sv. Jána Pavla II., Metro Park – príhovor

Nedeľa 27. januára

14:00
(8:00) svätá omša Svetových dní mládeže na priestranstve sv. Jána Pavla II., Metro Park – homília

16:45 (10:45) návšteva Domu dobrého Samaritána – príhovor, Anjel Pána

22:30 (16:30) stretnutie s dobrovoľníkmi SDM na Štadióne Rommela Fernandeza – príhovor

00:00 (18:00) rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Paname

00:15 (18:15) odlet do Ríma

Pondelok 28. januára

11:50
prílet na rímskeho letisko Ciampino

Oficiálny harmonogram (špan.)