Naucz mnie pokory
Już dawno weszliśmy w czasy ostateczne.A wprowadził nas w nie Fałszywy prorok uzurpator tronu papieskiego.
Weronika....S
Już tkwimy w tym trudnym czasie od 11 III 2020 roku. A Księga Daniela: 12/11, mówi o ohydzie spustoszenia, kiedy to zostanie wstrzymana Najświętsza Ofiara. Można to rozumieć jako zamykanie kościołów po 11 III i jako nowy zmieniony Mszał, ze zmianą w treści słów Konsekracji, bez katolickiego credo, co czyni ze Mszy Świętej, ekumeniczną, która już podobno na zachodzie jest powszechnie praktykowana. …More
Już tkwimy w tym trudnym czasie od 11 III 2020 roku. A Księga Daniela: 12/11, mówi o ohydzie spustoszenia, kiedy to zostanie wstrzymana Najświętsza Ofiara. Można to rozumieć jako zamykanie kościołów po 11 III i jako nowy zmieniony Mszał, ze zmianą w treści słów Konsekracji, bez katolickiego credo, co czyni ze Mszy Świętej, ekumeniczną, która już podobno na zachodzie jest powszechnie praktykowana.
Zbawienie należy się wszystkim, co wynikałoby z wprowadzonej zmiany, ale jest to sprzeczne ze stanowiskiem i wiedzą Chrystusa, który mówił o oddzieleniu ziarna od kąkolu i o ogniu nieugaszonym.
Oczywiście każdy wierny katolik i kapłan walczy o zbawienie dusz, dlatego głoszenie prawdy ewangelicznej w myśl zasady ,,tak-tak, nie-nie,, jest konieczne.