Nowy podsekretarz: Franciszek już zaprzecza Praedicate Evangelium

6 lipca Franciszek wyznaczył Jego Ekscelencję, Philippe Curbelié, lat 53, na Podsekretarza Kongregacji Nauki Wiary.

Curbelié należy do Archidiecezji Tuluzy, we Francji, i posiada tytuł Doktora Teologii Dogmatycznej.

Pełnił rolę oficjela Dykasterii ds. Kultury i Edukacji od sierpnia 2012, w której to objął stanowisko Szefa Biura w 2014.

Jeśli konstytucja apostolska Praedicate Evangelium byłaby brana na poważnie, Curbelié nie powinien otrzymać awansu, a wręcz przeciwnie, należałoby odprawić go do pełnienia "posługi duszpasterskiej" w rodzimej diecezji (PE 17 §4), ponieważ za chwilę przekroczy 10-letni limit kadencji w Kurii Rzymskiej.

#newsNhmloamoth