Clicks595
Libor Halik

23.11.2020 roušky NEpovinné, chápu-li správně soudní rozhodnutí

Ministerstvo zdravotnictví NEsprávně zareagovalo na soud, takže dle logiky věci, roušky jsou PROTO NEpovinné.

20. 11. 2020 Ministerstvo zdravotnictví vydalo v pátek 20. listopadu 2020 mimořádné opatření (č. j. MZDR 15757/2020-40/MIN/KAN) o používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Vyplývá to z vyjádření ministra zdravotnictví doc. MUDr. Jana Blatného. Ph.D., po zasedání kabinetu. Opatření nahrazuje dokument, který ke dni 21. listopadu 2020 zrušil svým rozsudkem sp. zn. 18 A 59/2020 z 13. 11. 2020 kvůli nedostatečnému odůvodnění Městský soud v Praze.
Ministr Blatný uvedl, že Legislativní odbor Ministerstva zdravotnictví připravil materiál, který reaguje na požadavky Městského soudu v Praze. „Byl mu doručen a vláda to odsouhlasila, my jsme čekali na souhlas vlády s tímto opatřením. Věřím, že jsme podali dostatečné vysvětlení,“ řekl doc. MUDr. Blatný, Ph.D.
Městský soud v Praze zrušil mimořádné opatření ze dne 19. 10. 2020, čj. MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN, kterým Ministerstvo zdravotnictví od 21. října rozšířilo povinnost nosit roušky v České republice, před týdnem. Úřad ho podle soudu nedostatečně odůvodnil. Použil původní argumenty, přitom tehdejší pravidla zpřísnil. Soud rozhodl, že opatření se ruší k sobotě 21. listopadu, Ministerstvo zdravotnictví tak mělo do tohoto dne čas přijmout nové opatření bez vad.
Jak je však patrné při srovnání obou dokumentů, mimořádného-opatření-z-21-10-2020 a opravného mimořádného-opatření-platného-od-21-11-2020, odůvodnění používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jsou totožná. Na vyjádření Ministerstva zdravotnictví čekáme. Pokud by však uvedené potvrdilo, pak by to znamenalo, že nedostatky v odůvodnění, které Městský soud v Praze Ministerstvu zdravotnictví vytýkal, odstraněny NEbyly a požadavky uvedené ve výše uvedeném rozsudku Ministerstvo zdravotnictví nezohlednilo.
Zdroj: ČTK, MZd advokatnidenik.cz/…nove-opatreni-o-noseni-rousek/

Foto: Pixabay

Soud tehdy vytkl toto: advokatnidenik.cz/…nku-zcela-postrada-oduvodneni/
.....Mimořádné opatření především zcela postrádá uvedení důvodů, pro které ministerstvo zpřísnilo dříve zavedená opatření a přistoupilo ke stanovení povinnosti nošení roušek i ve venkovních prostorech. Ministerstvo v mimořádném opatření ze dne 19. 10. 2020 jen reprodukuje a přebírá odůvodnění předchozích mimořádných opatření ukládajících povinnost použití roušek ve vnitřním prostoru; nepoukazuje na žádné podklady, na základě nichž nařídilo používání ochranných prostředků dýchacích cest ve významně větším rozsahu a v parametricky odlišném prostředí. Odůvodnění předmětného mimořádného opatření rovněž postrádá identifikaci jakýchkoli konkrétních podkladů ve vztahu k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace, které ministerstvo při jeho vydání zohlednilo, stejně jako konkrétnější úvahy o přínosu roušek ve všech těchto oblastech. Odůvodnění konečně neobsahuje ani úvahy o tom, proč byly zvoleny právě ty (a ne jiné) v opatření kasuisticky uvedené výjimky. Popsané vady nejsou nedostatky ryze akademickými – brání totiž soudu náležitě posoudit jednotlivé námitky, zpochybňující proporcionalitu zvoleného řešení.
Soud proto (při vědomí zásady zdrženlivosti reflektující nestandardní okolnosti) mimořádné opatření ze dne 19. 10. 2020 pro nepřezkoumatelnost zrušil, neboť je přesvědčen, že výjimečnost dané situace nemůže být nadále, s takovým časovým odstupem od vypuknutí epidemie, důvodem přezíravého postupu soudu k nedostatkům a pochybením, na která již soud ministerstvo dříve opakovaně upozornil.
Mimořádné opatření je zrušeno s účinností od 21. 11. 2020

Rozsudek soudu
na: advokatnidenik.cz/…020_rozsudek_anonymizovany.pdf