Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
CÓRKA MARYI
111.1K

JEZUS: Musicie wiedzieć, że to jest niemożliwe, by od Boga pochodziły orędzia, które zaprzeczają tym Orędziom i przy tym utrzymują, że są dane od Boga

JESUS: You must know that messages, which contradict these and where it is claimed that they come from God, that this is impossible

KSIĘGA PRAWDY

czwartek, 22 sierpnia 2013 roku, godz. 23.05

Moja szczerze umiłowana córko, muszę ostrzec świat przed wielką liczbą fałszywych proroków, którzy w tym czasie usiłują zagłuszyć Mój Głos. Wysyłałem dotąd wielu proroków, każdego z inną misją, aby przygotować dzieci Boże. Te Orędzia, dotyczące końca czasów, są jedynymi prawdziwymi Orędziami tego rodzaju, dokładnie na ten właśnie czas, bo nigdy bym nie wprowadził w błąd dzieci Bożych.

Nie należy nigdy porównywać tych Orędzi z innymi, które są teraz wszędzie rozpowszechniane, żeby zaprzeczać Mojemu świętemu Słowu. Może być tylko jedna Księga Prawdy – tylko Ja, Jezus Chrystus, Baranek Boży, mogę ujawnić jej treść. Wy, którzy wierzycie we Mnie, tak łatwo możecie zostać oszukani. Musicie wiedzieć, że to jest niemożliwe, by od Boga pochodziły orędzia, które zaprzeczają tym Orędziom i przy tym utrzymują, że są dane od Boga.

Czy ufacie Mi tylko trochę? Czy może obejmujecie Mnie tak, jak pragnę, pełnym i otwartym sercem? Wzywam was z miłością i troską. Nie próbuję się odwoływać do waszej inteligencji. Wołam do was przez wasze serca i przyciągam do Mnie wasze dusze. Kiedy odczuwacie Moją Obecność w tych Orędziach, wtedy nie ma potrzeby szukania poparcia lub aprobaty od kogokolwiek.

Ja Jestem, jaki Ja Jestem. Staję teraz przed wami, tak jak miało być. Mój Ojciec nigdy nie pozwoliłby Mi ujawnić treści Księgi Apokalipsy nikomu innemu, jak tylko siódmemu posłańcowi, bo ten dzień nadszedł.

Wielu prawdziwych wizjonerów dawało światu w przeszłości Słowo Boga i za to cierpieli. Wielu nadal otrzymuje ode Mnie pocieszenie, a Ja w dalszym ciągu kontaktuję się z nimi, ponieważ potrzebuję ich cierpienia i modlitw. To są Moje wybrane dusze i każda ma do odegrania swoją rolę w ratowaniu innych dusz.

Ta Misja jest ostatnia. Pouczam was, abyście słuchali Mojego Słowa teraz, w tym czasie. Tylko Moje Słowo przekazywane przez te Orędzia przeprowadzi was przez prześladowania. Wraz z nimi przynoszę wam wielkie Łaski. Nigdy nie wolno wam Mnie obrażać przez ich zatruwanie, kiedy kwestionujecie Moje Słowo, gdy porównujecie Moje Orędzia z fikcją tworzoną przez fałszywych proroków.

Nie potrzebujecie nikogo, aby was poprowadził do Mojego wielkiego Miłosierdzia. Musicie się skupić tylko na tych Orędziach i pozostać teraz wiernymi Mojemu dawnemu Nauczaniu, bo ono jest waszą zbawczą Łaską.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl

_______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Czy nie wiecie, że przekazuję Swoje Słowo zaledwie kilku duszom?

JEZUS: Nikt, kto oświadcza, że mówi w Moje Imię od czasu rozpoczęcia tej Misji w listopadzie 2010 roku, nie jest do tego upoważniony, ponieważ nie pochodzi ode Mnie

JEZUS: Odrzucajcie Orędzia, które w jakikolwiek sposób są sprzeczne z Moim Nauczaniem, bo możecie mieć pewność, że są fałszywe

Matka Zbawienia: Wkrótce wielu światowych proroków, wizjonerów i widzących nie będzie już dłużej otrzymywać orędzi

JEZUS: Wszyscy Moi prawdziwi posłańcy przygotowują dzieci Boże do Mojego Powtórnego Przyjścia

JEZUS: Rozpowszechniajcie Moje Orędzia, Moje Modlitwy Krucjaty i módlcie się za waszych braci i siostry, aby po Ostrzeżeniu przyjęli Moje Miłosierdzie

JEZUS: Mogą nie słuchać, ale muszą otrzymać Słowo Boga

_______________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Ta Misja jest ostatnia. Pouczam was, abyście słuchali Mojego Słowa teraz, w tym czasie. Tylko Moje Słowo przekazywane przez te Orędzia przeprowadzi was przez prześladowania. Wraz z nimi przynoszę wam wielkie Łaski. Nigdy nie wolno wam Mnie obrażać przez ich zatruwanie, kiedy kwestionujecie Moje Słowo, gdy porównujecie Moje Orędzia z fikcją tworzoną przez fałszywych proroków."