Dzień 4 Nowenny do Płomienia Miłości

27 stycznia, Maria i Krzyż Święty - śladem zapisków węgierskiej mistyczki Eli Kindelmann, a wybranych przez Dorotę Porzucek na blogu vicona.pl

Sopranistka Ela Szántó [po naszemu: 'Oracz'] poślubiła pierwszego tenora Chóru Chrystusa Króla (przy parafii św. Józefa w Budapeszcie) Karola Kindelmanna [prawdopodobnie od germańskiego 'kindle' – 'rozpalić'] w uroczystość Zesłania Ducha świętego 25 maja 1930. Pomiędzy 1931 a 1942 szczęśliwie powiła szóstkę dzieci, ale od już 26 kwietnia 1946 była wdową. Karol, jej głowa, zmarł w piątek, szóstego dnia oktawy Zmartwychwstania Pańskiego. Gdy Najświętsza Dziewica zaczęła rozmawiać (w 1962) z wdową Elą, to po to, żeby pokazać, że przychodzi jako wdowa. We wszystkich objawieniach, nawet tych ograniczających się do lokucji (jak w dyskutowanym tutaj przypadku), uczestniczący w nich śmiertelnicy są dobierani przez Niebo bardzo starannie, tak aby swoją życiową sylwetką dopowiadali pozawerbalne treści, które chcą przekazać Niebiańscy Goście. Piątkowy zgon Karola Kindelmanna odzwierciedla śmierć Pana Jezusa w piątek na Golgocie. Dziewicza Matka odzyskała Go już po 33 godzinach w niedzielę. Jednakże w budapesztańskim przypadku AD1946 mamy do czynienia ze zgonem w piątek przed Niedzielą Tomasza (Przewodnią). Ela Kindelmann jest wielodzietną matką-wdową, więc Najświętsza Dziewica przychodzi do niej także jako wielodzietna wdowa. Jak to? Jako Święta Ekklezja jest Ona niewątpliwie wielodzietną Matką. W 1946 roku Kościół miał widzialną głowę w osobie Piusa XII papieża. Nasz Matka Święta Ekklezja staje się Wdową, kiedy nie ma papieża, gdy on umrze, lub skutecznie abdykuje. W doczesnym życiu Eli Kindelmann Kościół miał widzialną głowę za wyjątkiem krótkich okresów interregnum. Tak więc mistyczne spotkania jakich doświadczała Elżbieta z Budapesztu odnoszą się do okresu, kiedy nasza Matka Święty Kościół stanie się Wdową! Ona owdowiała na naszych oczach: wraz z odejściem ostatniego, zgodnie z proroctwem św. Malachiasza, rzymskiego pontifeksa Benedykta XVI Ekklezja pielgrzymująca na ziemi jest Wdową, nie ma głowy! Najświętsza Wdowa, biorąc rzecz figuralnie, od piątku 26 kwietnia 1946 czekała na zmartwychwstanie swojej Głowy w najbliższą niedzielę 28 kwietnia 1946. A była to, jak już wiemy Niedziela Niewiernego Tomasza, ale on uwierzył tego dnia, był martwy (duchowo), a ożył – powtórzenie ewangelicznej historii Syna Marnotrawnego. Na takiego Syna Marnotrawnego, wielkiego nawróconego, czeka obecnie Wdowa Święty Kościół. Ten Syn to jest drugi Pocieszyciel. On nie musi być męczennikiem krwi, tak jak nie był nim ten marnotrawny. Starszy z nich to Pan Jezus, pierwszy Pocieszyciel, zaś młodszy – Paraklet, drugi Pocieszyciel.
Wróćmy jeszcze do sentencji wybranych przez Dorotę Porzucek na 4 Dzień Nowenny.
Zobacz, córko, ty też jesteś matką wielu dzieci. Za ich sprawą znasz biedy i troski życia rodzinnego. Pod ciężarem krzyża często osuwałaś się na ziemię. Z powodu twoich dzieci, często z ich winy, doświadczyłaś wiele bólu. To, że znosiłaś to wszystko, jest twoją zasługą jako matki.
Boska Matka przyszła z tym słowem 19 listopada 1962 w dniu wspomnienia św. Elżbiety Wdowy i św. Poncjana PM. Listopadowa Święta Wdowa to węgierska księżniczka, córka króla Andrzeja II i Gertrudy z Meran (siostry św. Jadwigi Śląskiej), jeszcze w dzieciństwie wydana za mąż za landgrafa Turyngii. Małżeństwo zostało skonsumowane, gdy ukończyła 14 lat i w następnych latach powiła trójkę dzieci. Dla porównania: Najświętsza Panna porodziła Dzieciątko Jezus w wieku 15 lat, a jej przeczysty oblubieniec Józef miał wówczas 40 lat; 17-letnia Elżbieta Szántó poślubiła Karola Kindelmanna, kawalera liczącego sobie wówczas 47 lat. We wdowieństwie Ela pozostawała niemal przez 39 lat, a jeśli dorzucimy do tego jeszcze wczesne osierocenie, utratę dwanaściorga (!) rodzeństwa, bezdomność, niezrozumienie przez duchownych, to nie można się nadziwić, że wątła kobieta potrafi dźwigać taki krzyż. Siłę znajdowała na adoracji Najświętszego Sakramentu i Mamertyńskiego Krucyfiksu w swoim ulubionym kościele p.w. Ducha Świętego.
Spójrzmy jeszcze na drugiego przywołanego patrona dnia 19 listopada. Święty Poncjan, z kolei 18-ty papież objął Stolicę Rzymską 21 lipca 230 AD, skazany przez cesarza na ciężkie roboty w kamieniołomach skutecznie abdykował 28 września 235, aby zrobić miejsce dla następcy. Tak więc 19 listopada (1962) Elżbieta Kindelmann rozmawiała ze Świętą Wdową Ekklezją, której małżonek abdykował. Zdarzenie to przenosi nas do rzeczywistości współczesnego Kościoła: po skutecznej abdykacji Benedykta XVI, 28 lutego 2013, Święta Ekklezja jest Wdową i oczekuje zmartwychwstania swego młodszego Syna, tego Marnotrawnego, aby stał się Jej widzialną Głową. Święty paradoks Syna-Mężczyzny z 12-go rozdziału Apokalipsy: Niewiasta rodzi swego Mężczyznę, znaczy Małżonka!
Niedziela Przewodnia AD1946 przypadła 28 kwietnia w dniu wspomnienia świętego Ludwika Marii (Grignon de Montfort) i świętek Marii Ludwiki, Pierwszej Córki Mądrości – mistyczna para dostarczająca nam jeszczej jednej prefiguracji Boskiej Matki i Parakleta.
Po roku 1946 Niedzielę Tomasza świętowano w 28 dniu kwietnia tylko raz w 1957. W roku bieżącym (2023) Niedziela ta, obchodzona już jako Święto Miłosierdzia, przypadnie 16 kwietnia, w dniu wspomnienia św. Bernadetty i 96 rocznicę urodzin Józefa Raztingera, który jako papież Benedykt XVI ogłosił swą abdykację w święto Matki Boskiej z Lourdes. W tym czasie 'Zielony Komet' (C/2022 E3) będzie sunął przez konstelację Patriarchy Jakuba (Orion) wedle Rygla (bardzo charakterystycznej gwiazdy), z którego bierze początek Jordan (Erydan), wielka rzeka jego Potomków.

27 stycznia, św. Anieli Merici, założycielki Instytutu Świętej Urszuli (urszulanek), św. Witaliana PM

P.S.
Uwaga na marginesie: Katolicy dużo tracą zaniedbując poznawanie żywotów świętych Pańskich przypadających na dany dzień roku.