Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks789

Informácia...

Je potrebné aby sme pochopili ako pozerať a byť účastný na svätej omši cez média... 😇
ľubica
Veľmi jasne sa vyjadril kardinál Sarah: „Veľmi dobre si uvedomujem, že televízne prenosy umožňujú chorým a starým ľuďom živiť svoju vieru. Lenže Boha nenájdeme pri pozeraní televízie. Boh je skutočne prítomný a ukrytý vo svätostánku. Obraz nikdy nenahradí dôverné osobné stretnutie. Otec chce dať duši rásť bez fiktívneho prostredníka. Dávame sa zlákať ilúziou a tvárime sa, akoby sme verili, že …More
Veľmi jasne sa vyjadril kardinál Sarah: „Veľmi dobre si uvedomujem, že televízne prenosy umožňujú chorým a starým ľuďom živiť svoju vieru. Lenže Boha nenájdeme pri pozeraní televízie. Boh je skutočne prítomný a ukrytý vo svätostánku. Obraz nikdy nenahradí dôverné osobné stretnutie. Otec chce dať duši rásť bez fiktívneho prostredníka. Dávame sa zlákať ilúziou a tvárime sa, akoby sme verili, že sme sa pri televíznom vysielaní stretli s Bohom a mali účasť na Eucharistickej obete. Nikto predsa nemôže tvrdiť, že bol na matkinom pohrebe, keď si pozrel video z jej zádušnej omše. Ak svoj vzťah k Bohu podriadime technike, urobíme z neho paškvil.“ (IN: Robert Sarah: Pane, zostaň s nami. Bratislava, Lúč, 2019)viac: Otvorený list biskupom Slovenska: "Sv. otec František vyzýva kňazov..."
František1969
Ja neviem, o čom je váš komentár! Táto informácia sa týka výhradne aktuálnej situácii, kedy nie je možnosť byť účastný na omši. Preto je odporučenie ako správne sledovať Sv. omšu aby bola platná.
fiat33
Nom je platná nakoľko podstata premeny tam je. Len to že sa na takejto omši získava menej milostí pre človeka.
KristianKeller
Pápež Pius XII, Miranda Prorsus, 1957: "Je očividné, samozrejme - ako Sme deklarovali pred pár rokmi dozadu - že pozerať Omšu na televízore, nie je to isté ako byť skutočne prítomný na Božskej obeti..."

---
Samozrejme "liturgia" 1969 Novej Omše Pavla VI je neplatná, lebo bola evidentne účelovo sprotestantizovaná. Prežívame Veľké Odpadnutie, František a Vatikán II sekty vodcovia, nárokovatelia …More
Pápež Pius XII, Miranda Prorsus, 1957: "Je očividné, samozrejme - ako Sme deklarovali pred pár rokmi dozadu - že pozerať Omšu na televízore, nie je to isté ako byť skutočne prítomný na Božskej obeti..."

---
Samozrejme "liturgia" 1969 Novej Omše Pavla VI je neplatná, lebo bola evidentne účelovo sprotestantizovaná. Prežívame Veľké Odpadnutie, František a Vatikán II sekty vodcovia, nárokovatelia o pápežsky trón sú manifestovaní heretici, odpadlíci.

Heretik – je pokrstený človek, ktorý odmieta dogmu Katolíckej Cirkve. Heretici sú automaticky exkomunikovaný z Cirkve (ipso facto), bez deklarácie pre odmietnutie autoritatívneho učenia Viery.

Pápež Leo XIII, Satis Cognitum (#9), Jún 29, 1896: „Žiaden, čo iba neverí vo všetky (tieto herézy), sa pre ten dôvod môže nazdávať byť Katolíkom, alebo sa ním volať. Lebo môžu povstať iné herézy, ktoré nie sú spomenuté v tejto našej práci, ak niekto drží sa jednej z nich, onen nie je Katolík.

Ľudia samozrejme za súčasnej situácie nie sú povinný ísť na Omšu v Nedeľu, lebo nie je kam, lebo väčšina kňazov sú žial heretici. Čítajte si môj blog a profil a modlite sa denne 15 dekád Ruženca. Pre spásu duše musíte byť tradičný Katolík. Musíte odmietnúť antipápeža Františka, odmientúť Jána Pavla II ako svätého, a odmietnúť falošný ekumenizmus.
František1969
😇 😇 😇