Clicks421
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - W jakim sensie Jezus jest "Jednorodzonym Synem Bożym"?

83. W jakim sensie Jezus jest "Jednorodzonym Synem Bożym"?

Jest nim w sensie jedynym i doskonałym. W chwili Chrztu i Przemienienia głos Ojca określa Go jako swego "Syna umiłowanego". Sam Jezus przedstawiając siebie jako Syna, który zna Ojca (por. Mt 11,27), potwierdza swoją jedyną i wieczną relację do Boga, swego Ojca. On jest jedynym Synem Ojca (1J 2,23), drugą Osobą Trójcy Świętej. Stanowiło to centrum przepowiadania apostolskiego: Apostołowie mogli oglądać "Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca" (J 1,14).

www.ruda-parafianin.pl/kompe/start.htm