Bos016
1383
O prawdziwej skrusze serca - św. Tomasz a Kempis, cz. 2.
niewolnikmaryi.com/…is-cwiczenia-duchowe-o-prawdziwej-skrusze-serca-2/More
O prawdziwej skrusze serca - św. Tomasz a Kempis, cz. 2.

niewolnikmaryi.com/…is-cwiczenia-duchowe-o-prawdziwej-skrusze-serca-2/
niewolnikmaryi.com

Tomasza a Kempis ĆWICZENIA DUCHOWE. O prawdziwej skrusze serca (2)

ROZDZIAŁ III. O wzniesieniu i zwróceniu serca do Boga. 1. Przed wszelką czynnością, najprzód wznieś serce do Boga. Cokolwiek dobrego …
Jota-jotka
Przed wszelką czynnością, najprzód wznieś serce do Boga.
Cokolwiek dobrego uczynisz lub rzeczesz, pamiętaj że bez Niego nic dobrego ni czynić ni mówić nie jesteś wstanie; a jeśli coś uczynisz lub rzeczesz, nie ceń tego wysoko,
ale słusznie sługą nieużytecznym
nazwij się
.