JEZUS: Chciałbym podziękować tym, którzy pomagają w rozprzestrzenianiu Mojego świętego Słowa

JESUS: I would like to thank those who help in spreading My Holy Word

KSIĘGA PRAWDY

środa, 25 maja 2011 roku, godz. 16.00

Przychodzę teraz, by dodać odwagi wszystkim tym Moim wyznawcom, którzy po rozpoznaniu Mojego prawdziwego Głosu, zareagowali wielkimi dziełami życzliwości.

Chciałbym podziękować tym z was, którzy hojnie poświęcają swój czas na propagowanie i rozpowszechnianie Moich Orędzi.

Wy, Moje najdroższe dzieci, przynosicie w tym czasie historii Mojemu smutnemu Sercu wielką radość. Wy, Moje dzieci, jesteście dzielni, odważni i przepełnieni Darem Ducha Świętego.

Wasza wierność i dar dla Mnie z waszego czasu, i pełne miłości oddanie Prawdzie, przyniosą wielkie Łaski w Nowym Raju, który obiecałem Moim dzieciom.

Poprowadzę waszą rękę w czasie tego świętego Dzieła i będziecie odczuwać Moją Miłość.

Nigdy się nie lękajcie głosić Mojego Słowa, bo każdy mały wysiłek podjęty przez każdego, kto propaguje te Orędzia, zostanie nagrodzony.

Idźcie teraz, Moi najdrożsi, wierni wyznawcy.

Rozprzestrzeniajcie Moje święte Słowo i pomóżcie swoim braciom i siostrom, którzy potrzebują pokierowania.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…omagaja-w-rozprzestrzenianiu-mojego-swietego-slowa

___________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Moja Księga Prawdy jak płomień rozprzestrzeni się na cały świat

___________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Idźcie teraz, Moi najdrożsi, wierni wyznawcy.

Rozprzestrzeniajcie Moje święte Słowo i pomóżcie swoim braciom i siostrom, którzy potrzebują pokierowania."