Clicks108

Promienie Miłosierdzia Bożego 120

358 Pragnę dusz zbawienia, pragnę, aby dusze poznały 359 Zdecydował spowiednik, że mam prosić 360 Każdy czyn spełniam w obliczu śmierci. casimir.kuczaj.free.fr/…/misja42.htm Gdzie Niebo i Ziemia są …More
358 Pragnę dusz zbawienia, pragnę, aby dusze poznały 359 Zdecydował spowiednik, że mam prosić 360 Każdy czyn spełniam w obliczu śmierci. casimir.kuczaj.free.fr/…/misja42.htm
Gdzie Niebo i Ziemia są RAZEM??!!!