Jeśli więc Bergoglio nie jest Papieżem, co można zrobić ?

Padre Bonifacio Chrześcijan cechuje umiłowanie prawdy, to, że nie są tchórzami, że są dziećmi Bożymi, z wolnością, którą daje nam Pan, i z oddaniem …
Sługa Prawdy shares this
1.1K
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
„Panie, tak często Twój Kościół przypomina tonącą łódź. Łódź, która nabiera wody ze wszystkich stron. Także na Twoim polu widzimy więcej kąkolu niż zboża. Przeraża nas brud na szacie i obliczu Twego Kościoła”...„Dzisiaj największe prześladowania Kościoła nie pochodzą z zewnątrz, ale z grzechów, jakie są wewnątrz jego samego”...Benedykt XVI : "Tonąca Łódź Piotrowa"