Clicks1.1K
Libor Halik
1
Za údajnou dezinformaci o Covidu propuštěný primář Musil je poctivý chlap, ač zatím ateista. Neviděl ještě zázraky, které jsem já už viděl. Dávám sem, kdyby to smazali na cenzurovaném médiu. …More
Za údajnou dezinformaci o Covidu propuštěný primář Musil je poctivý chlap, ač zatím ateista. Neviděl ještě zázraky, které jsem já už viděl. Dávám sem, kdyby to smazali na cenzurovaném médiu. Odpovídal 18.2.2021. Modleme se, aby se mu zmrtvýchvstalý Kristus zjevil na přímluvy Bohorodičky Panny Marie. Starší rozhovor, který připomíná, je z 23.11.2020 na: Konečně normální lékař o Covidu, ne boháč z ministerstva či z TV. K 9.2.2021 už primářem Ctirad MUSI… Je svobodný. Má 13 ovcí a 8 zvířat koček. Byl nedávno zvolen předsedou politické strany Moravané. 00:42:52.695 Jste věřící? Jsem ateista. Na druhou stranu věda nedokázala zjistit, co je vědomí (duše), nikdo ho nezměřil.
Sídlí vědomí v mozku? Ptá se ho Chaun na klinickou smrt, kdy se vědomí (duše) dostalo mimo tělo.
00:50:24.700 Lékař: Myslím, že kdyby byl Bůh Otcem tak by On mluvil k svým dětěm
00:51:12.699 Chaun věří v (nekřesťanskou) reinkarnaci.
01:01:21.560 Jsou u Vás vnitřně živé komunistické myšlenky? Některé ano, jiné ne, proto jsem nevstoupil do KSČM.
Je ve mně touha po sociální spravedlnosti (tj. rovnosti chudých a bohatých před zákonem v praxi).
01:02:04.640 cítíte bolest ze současného (nespravedlivého) světa. Ano. Já to z vás cítím.
01:02:17.260 partnerku v současnosti nemám. Narážel jsem na partnerky se kterými jsem nemohl založit rodinu, vadí mi obří rozvodovost. Nechci zničit život dítěti. Já bych chtěl žít se svými dětmi, s dětmi, které budou pokračovat v mých představách.
01:05:02.692 Protože je nerovnoprávnost muže a ženy dnes v neprospěch muže.
01:18:06.565 vystudoval jsem medicínu i chemii. Zajímala ho složitost.
ľubica
Rusi používajú aj hyperbarickú komoru

Терапия в барокамере - один из способов помочь тяжелым

v Rusku prebieha masová výroba prenosných ЭКМО ktorý je vo veľkosti cestovného kufra Экстракорпоральная мембранная оксигенация
Extrakorporálne, membránové okysličenie
Прорывная технология ЭКМО - "искусственное легкое"