32:49
mk2017
117
Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie wygłoszone w Lubinie 22.09.2019 www.youtube.com/watchMore
Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie wygłoszone w Lubinie 22.09.2019

www.youtube.com/watch