10:41
Evanjelizacia
1.4K
† 3. veľkonočný utorok - Eucharistia = chlieb pre našu dušu. Viac o Eucharistii sa môžete dočítať i z homílii P. Prof. Ľubomíra Stančeka na stránke: www.evanjelizacia.eu 24.4.2012 | Jn 6, 30-35 …More
† 3. veľkonočný utorok - Eucharistia = chlieb pre našu dušu.

Viac o Eucharistii sa môžete dočítať i z homílii P. Prof. Ľubomíra Stančeka na stránke: www.evanjelizacia.eu
24.4.2012 | Jn 6, 30-35 Zástup sa pýtal Ježiša: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“
Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“
Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“
Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“