Bos016
8929
Niech PAN BÓG błogosławi Nas i naszą Ojczyznę!More
Niech PAN BÓG błogosławi Nas i naszą Ojczyznę!
Bos016
Na 11 listopada,
mój ulubiony wiersz patriotyczny
"Moja piosnka" C. K. Norwida...
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!" …More
Na 11 listopada,
mój ulubiony wiersz patriotyczny

"Moja piosnka" C. K. Norwida...

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak – nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
I tak być musi, choć się tak nie stanie
Przyjaźni mojéj...
Tęskno mi, Panie...
Jota-jotka
,,Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...,,

Ile pozostało w nas takiej
w o l n o s c i , by było i
p o p r a w n e ,z szacunkiem
Chwalić Chrystusa jak nasi Przodkowie ...
More
,,Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"
Tęskno mi, Panie...,,


Ile pozostało w nas takiej
w o l n o s c i , by było i
p o p r a w n e ,z szacunkiem
Chwalić Chrystusa jak nasi Przodkowie ...
Bos016
A tu, na Jasnej Górze, zawsze byliśmy wolni.
V.R.S.
Zwłaszcza w maskach.
wacula25wp.pl
Stina Kri Myśmy już dawno wyszli z rosyjskiej okupacji czy ty o tym nie wiesz jeszcze
Stina Kri
Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie.
Bos016
Bos016
Dla nas po Bogu, największa miłość - to Polska! Bł. Kardynał Stefan Wyszyński."