Clicks1K
Stylita
17

Boží slovo na den 23.11. A.D. 2021

Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, (všechno) bude rozbořeno.“ Zeptali se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?“ Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí (lidé) totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: `Já jsem to!' a `Ten čas je tady!' Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale nebude hned konec.“ Potom jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi.“
Lk 21,5-11
Učeník Pánov
Všimol som si, že sa tu “riešia” Koptskí kresťania. Mal som tú česť (už je to pomerne dávno), na univerzite spoznať dvoch Koptov. Boli to moji spolužiaci, bývali sme spolu na internáte. V tých časoch som bol neverec, ale lepších ľudí ako oni som na škole nestretol. Drvivá väčšina tých, čo sa hlásili ku katolíckej Cirkvi žili ako pohania. Ale nezabudli ma presviedčať o existencii Boha. Tí dvaja …More
Všimol som si, že sa tu “riešia” Koptskí kresťania. Mal som tú česť (už je to pomerne dávno), na univerzite spoznať dvoch Koptov. Boli to moji spolužiaci, bývali sme spolu na internáte. V tých časoch som bol neverec, ale lepších ľudí ako oni som na škole nestretol. Drvivá väčšina tých, čo sa hlásili ku katolíckej Cirkvi žili ako pohania. Ale nezabudli ma presviedčať o existencii Boha. Tí dvaja Kopti žili ako skutoční kresťania a nikdy mi nič nevnucovali ale na ich živote som Boha pomaly spoznával.
Ortodoxia je jedna vec a ortopraxia je vec druhá. Alebo ako hovorí slovenské príslovie :
“Lepší dobrý príklad, ako Písma výklad”
U.S.C.A.E.
Kristus je Pravda blud je lož takto jednoduché to v skutočnosti je ani ja nepopieram že bludár automaticky neznamená mravne zlý ale idú od Pravdy t.j. od Krista, Apoštol Lásky hovorí že odchylných od Viery nemáme ani zdraviť

sám som mal vynikajúceho učiteľa angličtiny a je to luterán ale verí zle tam nie je o čom americký Apologét Tradičnej Viery si prešiel čim sa len dalo ateista-protestant-…More
Kristus je Pravda blud je lož takto jednoduché to v skutočnosti je ani ja nepopieram že bludár automaticky neznamená mravne zlý ale idú od Pravdy t.j. od Krista, Apoštol Lásky hovorí že odchylných od Viery nemáme ani zdraviť

sám som mal vynikajúceho učiteľa angličtiny a je to luterán ale verí zle tam nie je o čom americký Apologét Tradičnej Viery si prešiel čim sa len dalo ateista-protestant-pravoslávny a teraz je konečne Katolík a on to zhrnul lakonicky smerom k pravosláviu ak si myslíte že je tam tráva zelenšia no nie nie je Timothy Flanders sa volá a keďže kombinuje znalosti cirkevných otcov ako východných tak západných a ešte sa orientuje v Tomizme to je iný borec že ho neznášajú z iných denominácii to ho nijak netrápi Pravda totiž nebýva milovaná
Učeník Pánov
Pre lepšie pochopenie:
Koptskí spolužiaci sa neopíjali, nepidvádzái pri skúškach, nesmilnili, ale ani za vieru v Krista sa nehanbili.
Slovenskí katolíci a katolíčky(väčšina z nich) : presný opak tých Koptov
Dogmy, katechizmy,liturgie, to všetko je skvelé. A to má katolícka Cirkev v plnosti. Ale musí to byť vystavané na osobnom vzťahu s Bohom a to cez poznanie Ježiša. A to je ten uholný kameň. Na …More
Pre lepšie pochopenie:
Koptskí spolužiaci sa neopíjali, nepidvádzái pri skúškach, nesmilnili, ale ani za vieru v Krista sa nehanbili.
Slovenskí katolíci a katolíčky(väčšina z nich) : presný opak tých Koptov
Dogmy, katechizmy,liturgie, to všetko je skvelé. A to má katolícka Cirkev v plnosti. Ale musí to byť vystavané na osobnom vzťahu s Bohom a to cez poznanie Ježiša. A to je ten uholný kameň. Na ňom je vystavané všetko.
To je aj moja osobná skúsenosť. Som rád, že som sa stal pred 30- timi rokmi katolíckym kresťanom. Ale išlo to cez spoznanie Ježiša, cez Neho som spoznal osobnú Božiu lásku. A až potom prišlo všetko ostatné- katechizmus, sviatosti, liturgický život a odpútanie sa od pohanského spôsobu života. Bola to moja odpoveď na lásku Boha. Nebol to strach so zákona, ktoeý opakovane vedie k hriechu. A som vďačný Bohu, že na mojej ceste k Nemu mi dal poznať týchto Koptov, ktorí ma provokovali rozmýšľať o tom, prečo sú iní, ako ostatní.
U.S.C.A.E.
ono modernizmus nie je Katolícka Viera to na upresnenie osobný vzťah s Ježišom sa dá iba na základe žitej Pravej Viery ako boli blízko ale ešte nie u Neho prirodzenú morálku mali vyššie ako prepitujem tiežkakolíci ale to neznamená ani to že všetci kopti sú takí a ani že všetci katolíci sú takýto koptov v bludnom rozkole je menej ako katolíkov bolo by dobré zistiť koľko z nich žije tak ako vaši …More
ono modernizmus nie je Katolícka Viera to na upresnenie osobný vzťah s Ježišom sa dá iba na základe žitej Pravej Viery ako boli blízko ale ešte nie u Neho prirodzenú morálku mali vyššie ako prepitujem tiežkakolíci ale to neznamená ani to že všetci kopti sú takí a ani že všetci katolíci sú takýto koptov v bludnom rozkole je menej ako katolíkov bolo by dobré zistiť koľko z nich žije tak ako vaši spolužiaci

ono tí "katolíci" sa nedali rozoznať od ľudí žijúcich komunistickú ideológiu bez pretvárky

Dogmy nie sú pekné žiť Dogmatické Kresťanstvo je nutné na spásu ... naučte ich zachovávať VŠETKO čo som vám prikázal
Učeník Pánov
Nenapísal som, že dogmy sú pekné. Napísal som, že dogmy sú skvelé. A to je zásadný rozdiel.
Tvoj príspevok je akýmsi zadrapovaním sa do slov, či pokusom o prekrútenie významu napísaného.
Nerozumiem prečo.
U.S.C.A.E.
vôbec nie len to že žili dobre neznamená to že majú správnu vieru a tí katolíci čo žili zle nežili Pravú Vieru má to nebezpečný podtext že ak žijú ľudia dobre je jedno kde sú čo je mimochodom blud odsúdený riadnym magistériom tí kopti žili dobre napriek svojej viere ono iba toto treba doplniť o koptov znovuzjednotených s Rímom sa nejednalo čiže boli nechalcedónsky

a tiež to vytvára dojem že všet…More
vôbec nie len to že žili dobre neznamená to že majú správnu vieru a tí katolíci čo žili zle nežili Pravú Vieru má to nebezpečný podtext že ak žijú ľudia dobre je jedno kde sú čo je mimochodom blud odsúdený riadnym magistériom tí kopti žili dobre napriek svojej viere ono iba toto treba doplniť o koptov znovuzjednotených s Rímom sa nejednalo čiže boli nechalcedónsky

a tiež to vytvára dojem že všetci kopti sú takí a že to platí o všetkých katolíkoch no bezpečne to platilo o tých dvoch koptoch a o tých opísaných katolíkoch generalizovať by sa nemalo lebo to nebolo tým že by žili Pravú Vieru ale tým že ju nežili tí katolíci majú na hlave to že vám znechucovali KC a vieru na zahanbenie nás v dobrom si tými koptami Boh poslúžil

tak skvelé tam bolo to už je tiež slovíčkárenie lebo to nič nemení na tom že Dogmy prevedené do života sú nutné na spásu
U.S.C.A.E.
skrze KC nie je lepšia cesta ku spáse je to tá jediná cesta jednoducho preto že KC je Kristus ale nežitá viera vám nepomôže ani keby ste boli v KC 100x
dyk
Čítajte Izaijáša.

Tam je vsetko. Vo svetle terajsich udalosti a vo svetle posolstiev Modrej knihy, s. Faustíny, Vassulinho posolstva, a Medžugoria pochopite.
U.S.C.A.E.
stylita vieš čo by povedalo ruské pravoslávie na koptskú schizmu? a to sa zámerne rečnícky pýtam lebo ruský rozkol pani Eva vyzdvihuje povedali by tri krát po tri slová: Anathema!, Anathema!, Anathema!. (alebo len raz tie tri slová podľa situácie východ totiž takto potvrdzuje Trojičnosť Jedného Boha aj Filioque vyslovili na florentskom koncile 3x pri prednášaní Symbolu) hlavne kvôli monofyzitizmu…More
stylita vieš čo by povedalo ruské pravoslávie na koptskú schizmu? a to sa zámerne rečnícky pýtam lebo ruský rozkol pani Eva vyzdvihuje povedali by tri krát po tri slová: Anathema!, Anathema!, Anathema!. (alebo len raz tie tri slová podľa situácie východ totiž takto potvrdzuje Trojičnosť Jedného Boha aj Filioque vyslovili na florentskom koncile 3x pri prednášaní Symbolu) hlavne kvôli monofyzitizmu to judaizovanie je také navyše a aj to je hrôza
Stylita
Pouze jedna ze 6 koptských pravoslavných církví praktizuje obřízku, rozlišují čisté a nečisté pokrmy a sobotují.
wikipedia.org/wiki/Eritrejská_pravoslavná_církev
Církve pravoslavné spojenés Konstantinopolem a Moskvou jim to neuznávají to označení pravoslavná.
Jsou i kopti sjednocení s Římem.
Nyní dochází i k faktickému rozkolu mezi Konstantinopolem a Moskvou kvůli nové ukrajinské prav. církvi …More
Pouze jedna ze 6 koptských pravoslavných církví praktizuje obřízku, rozlišují čisté a nečisté pokrmy a sobotují.
wikipedia.org/wiki/Eritrejská_pravoslavná_církev
Církve pravoslavné spojenés Konstantinopolem a Moskvou jim to neuznávají to označení pravoslavná.
Jsou i kopti sjednocení s Římem.
Nyní dochází i k faktickému rozkolu mezi Konstantinopolem a Moskvou kvůli nové ukrajinské prav. církvi nezávislé na Moskvě.
Je to složité se v tom všem orientovat.
Martina Bohumila Lutherová
Cos myslel jezoviti typu katechtů USBO se naserou všude
a vše rozkládají.
Martina Bohumila Lutherová
Je to doba konce času a vše se prosívá-kdo vydrží s Kristem Ježíšem
až do konce ten vejde do věčnosti s Bohem...... Jinná šance není
ať si mele tvůj učitel magie co chce.
U.S.C.A.E.
ináč podľa teórie pentarchie a podľa prítomnosti východorímskeho cisára florentský koncil spĺňa ich vlastné kritéria na Ekumenickosť koncilu lebo tam bolo všetkých päť patriarchátov zastúpených a koncil odobril aj cisár

vyjasnenie učenia o očistci prijali medzi iným a to bol celkovo jeden z tých najmenej zádrhelových koncilov lenže vypestovali takú nenávisť k Rímskej Cirkvi čiže Katolíckej že …More
ináč podľa teórie pentarchie a podľa prítomnosti východorímskeho cisára florentský koncil spĺňa ich vlastné kritéria na Ekumenickosť koncilu lebo tam bolo všetkých päť patriarchátov zastúpených a koncil odobril aj cisár

vyjasnenie učenia o očistci prijali medzi iným a to bol celkovo jeden z tých najmenej zádrhelových koncilov lenže vypestovali takú nenávisť k Rímskej Cirkvi čiže Katolíckej že bol veľký odpor k únii a boli zbabelí to vysvetľovať že nie sme diabli aj sa presne popísalo čo je to Jurisdikčný primát Rímskeho biskupa
Zedad Z
Martina Bohumila Lutherová ale Martinko, ty se přece dokážeš vyjadřovat slušně a výstižně
U.S.C.A.E.
stylita akožto starší odo mňa ma môže rešpektovať ale nikdy by som si nedovolil stavať sa do role jeho učiteľa aby tu pani Eva nepodsúvala niečo a že je ona staršia odo mňa mi nebráni poukazovať na jej bludy
Martina Bohumila Lutherová
Katechismus j e forma pro odpad od
Spasitele světa Syna člověka, Ježíše Krista.
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/34_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Daniel řekl Nabuchodonosorovi: „Ty, králi, jsi měl vidění, a hle – socha. Byla to velmi mohutná socha, skvěla se září, když stála proti tobě, a její vzhled byl strašný. Tato socha měla hlavu z ryzího zlata, prsa a ramena ze stříbra, břicho a bedra z mědi. Stehna byla ze železa, nohy částečně ze …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/34_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Daniel řekl Nabuchodonosorovi: „Ty, králi, jsi měl vidění, a hle – socha. Byla to velmi mohutná socha, skvěla se září, když stála proti tobě, a její vzhled byl strašný. Tato socha měla hlavu z ryzího zlata, prsa a ramena ze stříbra, břicho a bedra z mědi. Stehna byla ze železa, nohy částečně ze železa, částečně z hlíny. Díval ses, když se tu náhle bez lidského přičinění uvolnil kámen, udeřil do železných a hliněných nohou sochy a rozdrtil je. Tu se ihned zhroutilo železo, hlína, měď, stříbro a zlato a byly jako plevy na mlatu v létě, vítr je odnesl, ani stopa po nich nezůstala; kámen pak, který udeřil do sochy, stal se velikou horou a naplnil celou zemi. To je sen; podáme králi jeho výklad. Ty, králi, jsi králem králů; Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu. Do tvé moci dal všechna místa, kde bydlí lidé, divokou zvěř i ptactvo nebes, nad tím vším tě učinil vladařem – ty jsi hlava zlatá. Po tobě povstane jiné království, menší než tvoje, a ještě třetí království, měděné, které ovládne celou zemi. Čtvrté království bude tvrdé jako železo; jako železo všechno drtí a láme, tak i ono (království) toto všechno rozdrtí a zláme. Že jsi však viděl nohy a prsty částečně z hrnčířské hlíny a částečně ze železa, to znamená, že království bude rozdělené; bude v něm však něco z tvrdosti železa. Protože jsi však viděl železo smíšené s blátivou hlínou a prsty nohou částečně ze železa a částečně z hlíny, část království bude silná a část křehká. Protože jsi však viděl železo smíšené s blátivou hlínou, stmeleny budou sňatky, nepřilnou však navzájem k sobě, tak jako se železo nespojí s hlínou. Za dob těch králů zřídí Bůh nebes království, které nebude zničeno navěky, a toto království nepřijde k jinému národu; rozdrtí všechny ony říše a udělá jim konec, samo však bude trvat navěky, protože jsi viděl, jak se bez lidského přičinění z hory uvolnil kámen a rozdrtil hlínu, železo, měď, stříbro a zlato. Veliký Bůh ukázal králi, co bude v budoucnosti. Pravdivý je sen a spolehlivý jeho výklad!“
Dan 2,31-45

Žalm:
Všechna díla Páně, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Andělé Páně, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Nebesa, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Všechny vody nad nebem, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Všechny mocnosti Páně, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Dan 3

Evangelium:
Lk 21,5-11