przeciwherezjom
On na serio znaczną część - chyba większość kapłanów doprowadzi do odstępstwa i zdrady Kościoła. Resztę ekskomunikuje. To będzie zaszczyt!!!