FILM: Diagnóza šampion (môže veriaci človek podporovať nebezpečný šport?)

FILM k zhliadnutiu: DIAGNÓZA: ŠAMPIÓN (2015) film online | pozrieť zadarmo

Diagnoza šampión alebo v angl.jazyku: Concussion je podobným prípadom ako kauza: "insider-muž ktory vedel priliš veľa" o svojej firme a škodlivosti fajčenia tabáku.

Súvis medzi týmito dvoma prípadmi je odhalenie nebezpečia a tým aj hriechu, ktorý spôsobil v oboch prípadoch podvod na ľudstve.

V prípade fajčenia sa jednalo o klamstvo, že údajne fajčenie nespôsobuje poškodenie zdraviu a v prípade Concussion, že futbalové pravidlá boja nespôsobujú poškodenie zdravia.

V obidvoch prípadoch hlavné postavy dokazujú, že organizácie, ktorých sa to týka zámerne klamali verejnosť, aby ľudia nespoznali pravdu, ale tak ako nemožno zatajiť pravdu, či neodhaliť klamstvo, pravda a hriech boli nakoniec odhalené.

Veriaci človek pri každodennom spytovaní svedomia si musí klásť úprimne otázky, či môže súhlasiť a praktizovať pravidlá športu,
...či môže súhlasiť s taktikou športu, ktorá je kontroverzná
... pokiaľ je ešte šport pre zdravie prospešný

Okrem toho je vo filme spomenutý vážny hriech spoločnosti, kedy ľudia znesväcovali sviatočný deň a nahradzovali ho práve týmto kontroverzným športovým podujatím.

Pre veriaceho človeka sa nejedná len o zdravotné problémy, či odhalenie pravdy, ale aj o náboženskú otázku, s ktorou sa musí zapodievať vo svojom spytovaní svedomia.