11:56

Moc a sláva Boha v Nazarete

Moc a sláva Boha v Nazarete .....................Služba modlitbou,kliknite a napíšte : jochananbrother.wixsite.com/modlitba.............................. ----------www.youtube.com/watchMore
Moc a sláva Boha v Nazarete
.....................Služba modlitbou,kliknite a napíšte :
jochananbrother.wixsite.com/modlitba..............................
----------www.youtube.com/watch
Ján od Jordánu shares this
184
.