06:10
Evanjelizacia
2.8K
† Výklad je potrebný. - viac o výklade Svätého Písma sa dozviete i z homílii, prednášok a duchovných cvičení P. Prof. Ľubomíra Stančeka: www.evanjelizacia.eu - piatok 16. týždňa v Cezročnom období …More
† Výklad je potrebný.

- viac o výklade Svätého Písma sa dozviete i z homílii, prednášok a duchovných cvičení P. Prof. Ľubomíra Stančeka: www.evanjelizacia.eu
- piatok 16. týždňa v Cezročnom období | Mt 13, 18 - 23 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty. U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku.
A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú."