34:43
FSSPX - Posłuchajcie jak powinien być udzielony PO KATOLICKU Sakrament Chrztu Świętego... O chrzcie krwi i pragnieniaMore
FSSPX - Posłuchajcie jak powinien być udzielony PO KATOLICKU Sakrament Chrztu Świętego...
O chrzcie krwi i pragnienia
Konfederacja Korony Polskiej
Byłem na takim chrzcie w Stuttgarcie -PRZEPIĘKNA CEREMONIA TRWAŁA PRAWIE 40 MINUT .
Quas Primas
Moje dwa ostatnie wnuki (wnuczka i wnuk) są ochrzczeni w tym rycie.
Tak, piękna ceremonia.
BEZ PORÓWNANIA z nowym rytem, który wyrugował prawie wszystko.